Relevant Retssikkerhed – nyheder uge 43

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.
ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Torsdag den 22. oktober holdes der åbent samråd med justitsministeren om politiets forholdsordre ved demonstrationerne i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i juni 2012.
ØVRIGE NYHEDER

Organisationen Index on Censorship kommer i fremtiden til at samarbejde med Europarådets “Commitee to Protect Journalists” om at beskytte journalisters og mediers ytringsfrihed i Europa.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Institut for Menneskerettigheder har udgivet to delrapporter om menneskerettighederne i Danmark. Delrapporterne “Retfærdig Rettergang” og “Ytringsfrihed” beskriver disse to emners status i Danmark. I rapporten “Ytringsfrihed” anbefaler Instituttet, at blasfemiparagraffen efter straffelovens § 140 ophæves. I rapporten “Retfærdig Rettergang” anbefaler Instituttet, at der indføres en ordning, så der ikke indledes disciplinærsag i tilfælde, hvor der er sket politianmeldelse af et strafbart forhold begået i en af Kriminalforsorgens institutioner.

Folketingets Ombudsmand har afsluttet “Odense-sagen”, om Odense Kommunes afgørelser i et stort antal sager om vanskeligt stillede børn og familier. Ombudsmanden udtaler: Jeg noterer mig, at Odense Kommune har erkendt meget alvorlige fejl og trukket alle relevante afgørelser tilbage. På den baggrund kan jeg ikke gøre mere for de berørte børn eller deres familier”

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *