Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 42

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Høringer

 • Kildeskattebekendtgørelse (Justitia er på høringslisten).
  • Høringstype: Bekendtgørelser
  • Myndighed: Skatteministeriet
  • Høringsfrist: 12-11-2021

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Retsudvalget

Lov- og beslutningsforslag  

Justitsministeriet

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Udenrigsministeriet

Ligebehandlingsnævnet

 • Klage over chikane og forskelsbehandling i forbindelse med grænsepolitiets kontrol
  • Beskrivelse: Mand født i Afghanistan mente, at han af grænsepolitiet var blevet chikaneret og forskelsbehandlet pga. sin rac og/eller etniske oprindelse. Manden havde oplyst, at betjenten havde bekræftet over for manden, at politiet foretog en ”farvesortering” og at de primært stoppede udlændinge ift. danske statsborgere. Ligebehandlingsnævnet afviste at behandle klagen, da det var nødvendigt for sagens afgørelse, beviser i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, og at en sådan bevisførelse skal ske for domstolene.
  • Nyhedsbrev: september 2021
 • Kommende forældrepar fik tilbudt tidligt graviditetsbesøg
  • Beskrivelse: Kommende forældrepar gjorde overfor nævnet gældende, at beslutningen om at tilbyde forældreparret et tidligt graviditetsbesøg var begrundet i deres race og etniske oprindelse. Den indklagede kommune anerkendte, at formuleringen i deres standardbrev med tilbuddet om et tidligt graviditetsbesøg indeholdt en uhensigtsmæssig formulering. Kommende forældrepar fik ikke medhold i klage, da nævnet vurderede, at den indklagede kommune havde løftet bevisbyrden for, at princippet om ligebehandling ikke var tilsidesat.
  • Nyhedsbrev: september 2021
 • Mand med udenlandsk klingende navn, der blev afvist ved indgangen til bar havde udvist retsfortabende passivitet
  • Beskrivelse: En mand med et udenlandsk klingende navn blev sammen med sine venner afvist ved indgangen til en bar den 19. november 2019. Manden klagede til Ligebehandlingsnævnet den 9. februar 2021 over påstået forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse i forbindelse med afvisningen ved indgangen til baren. På baggrund af den tid, der gik fra afvisningen ved indgangen til baren, vurderede nævnet, at manden ved først at indgive sin klage den 9. februar 2021 havde udvist en sådan passivitet, at han havde fortabt sin ret til at gøre et eventuelt krav gældende. Manden fik derfor ikke medhold i klagen.
  • Nyhedsbrev: september 2021

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Advokatsamfundet

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Judgment R.D. and I.M.D. v. Romania – The applicants’ confinement in a psychiatric hospital and their forced treatment breached the Convention
  • The case concerned the applicants’ non-voluntary confinement in a psychiatric hospital for the purpose of compelling them to undergo medical treatment, and the obligation to follow that treatment.
  • The Court considered that even if the contested measure had a basis in Romanian law, the absence of sufficient safeguards against forced medication had deprived the applicants of the minimum degree of protection to which they were entitled in a democratic society. In such circumstances, the Court found that it could not be said that the interference in question had been “in accordance with the law” as required by Article 8 § 2 of the Convention. It followed that there had been a violation of Article 8 of the Convention.

 Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *