Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 40

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • 10-10-2019: Åbent samråd om offentlige ydelser i forbindelse med asyltilstrømningen. Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Høringer

 • 24-09-2019: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn). Børne- og Socialministeriet
 • 27-09-2019: Høring af bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven). Sundheds- og Ældreministeriet.

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

 • §71, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 3: Spm. om hvilke klagemuligheder patienter, der i længere tid oplever at være skærmet på deres patientstue har, når de ikke kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, til sundheds- og ældreministeren
 • §71, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 4: Spm. om at nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om afgørelse af spørgsmål om ophævelse af en anbringelsesdom eller et farlighedsdekret, til justitsministeren
 • §71, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om hvilke kompetencer Retslægerådet råder over i forhold til behandling af sager vedrørende tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse i psykiatrien, til justitsministeren
 • FOU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 16: Spm. om, hvordan håndteres opfyldelsen af datasikkerheden, hvis driftsovervågningen sker fra Rumænien, til forsvarsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 193: Spm. om., i hvilke danske fængsler og arresthuse der eventuelt er indkvarteret mere end én person i celler, der er konstrueret til én person, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 217: Spm. om, hvordan kan ministeren garantere, at data fra de enkelte medarbejdere i kriminalforsorgen behandles fuldt fortroligt, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 220: Spm. om, hvorfor der ikke tidligere i forløbet for teledata-sagen er iværksat en ekstern undersøgelse af anvendelse af teledata i straffesager, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 222: Spm. om, hvor mange personer der er blevet straffet med bøde for at overtræde tildækningsforbuddet ved at bære niqab eller burka, siden loven trådte i kraft i august 2018, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 245: Spm. om, hvad der vil være acceptable sagsbehandlingstider inden for sædelighedsforbrydelser med undtagelse af sager om vold og voldtægt og ulovlig besiddelse af våben (vvv-sager), til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 301: Spm., om indskrænkning i offentlige medarbejderes ellers lovlige ytringsfrihed, til justitsministeren

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 • Social- og Indenrigsministeriet: S 258 – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på S 258: Vil ministeren uddybe – i forlængelse af indlægget i Altinget »Astrid Krag: Det skal ikke være en kamp for personer med handicap at få hjælp« – hvilke konkrete initiativer regeringen agter at igangsætte for at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Udlændinge- og integrationsministeriet

Domstolene

Højesteret

Anklagemyndigheden

 • SØIK: Ingen aftale om straffrihed i udbyttesagen

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Vive:

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Article 19

Index on Censorship

Amnesty

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *