Relevant retssikkerhed – nyheder uge 40

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Åbent samråd om aktiv indsats for udsatte borgere, onsdag den 4/10 klokken 11:30.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan arbejdet med en ny retshjælpsordning skrider frem, og om ministeren forventer at kunne fremlægge et udspil i folketingssamlingen 2017-18.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han vil kommentere på, om der i de domme, hvor anklagede er blevet dømt for utryghedsskabende tiggeri efter den nye lovgivning, efter ministerens mening reelt har været tale om utryghedsskabende adfærd.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han vil fremsende en oversigt over afsagte domme efter ikrafttrædelsen af loven om skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han vil ændre bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om problemstilling med, at mange hjemløse har fået svært ved at få udbetalt ydelser i kommunerne, fordi de ikke har en egentlig folkeregisteradresse.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han i en tabel kan oplyse antal og andel borgere på dagpenge med mindst 1 års anciennitet, der hverken har deltaget i aktiv indsats eller haft en mentor det seneste år.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han i en tabel kan oplyse antal og andel borgere på sygedagpenge med mindst 1 års anciennitet, der hverken har deltaget i aktiv indsats eller haft en mentor det seneste år.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han i en tabel kan oplyse antal og andel borgere i jobafklaringsforløb med mindst 1 års anciennitet, der hverken har deltaget i aktiv indsats eller haft en mentor det seneste år.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han i en tabel kan oplyse antal og andel borgere i ressourceforløb med mindst 1 års anciennitet, der hverken har deltaget i aktiv indsats eller haft en mentor det seneste år.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt hani en tabel kan oplyse antal og andel borgere på ledighedsydelse med mindst 1 års anciennitet, der hverken har deltaget i aktiv indsats eller haft en mentor det seneste år.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om besparelsen, såfremt de nuværende regler om fleksjob og kommunalt tilskud hertil afløses af reglerne i Statens Fleksjobordning.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at bekræfte, at målstyring af tilkendelser af førtidspension og visitation til fleksjob er en helt central del af reformen af førtidspension og fleksjob.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål omat redegøre for, om målstyringen fremgår andre steder, f.eks. i bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser til kommunerne.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan reformens målstyring af fleksjob- og førtidspensionsområdet er blevet organiseret.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at fastsætte konkrete, kvantitative måltal på tilgangen til fleksjob- og førtidspensionsområdet.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at gøre rede for forholdet mellem målstyringen og selve lovgivningen, og særligt gøre rede for, hvordan målstyringen påvirker borgernes retssikkerhed.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om,hvordan måltallene har udmøntet sig i kommunernes beskæftigelsesplaner og vejledninger til jobcentre og sagsbehandlere og evt. fremlægge eksempler på sådanne beskæftigelsesplaner.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad skiftende beskæftigelsesministre og forligspartierne har gjort for at sikre sig, at måltal ikke udfordrer borgernes krav på en individuel, helhedsorienteret og konkret vurdering af deres ret til førtidspension, ressourceforløb og fleksjob.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om den kritik af anvendelsen af måltal, som fremføres af Lisbeth Riisager Henriksen i dennes blogindlæg ”Blogger: Måltal for førtidspension og fleksjob er uhyrlig tankegang”.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om problemstilling med, at mange hjemløse har fået svært ved at få udbetalt ydelser i kommunerne, fordi de ikke har en egentlig folkeregisteradresse.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvorvidt USA arbejder på en model, hvor de vil nægte indrejse fra lande, som nægter at tage egne statsborgere tilbage m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvorvidt ministeren forventer væsentligt forøgede udgifter til strengere kontrol med personer på tålt ophold og kriminelle udviste.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *