Relevant retssikkerhed – nyheder uge 38

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Tirsdag d. 19. september afholder Skatteudvalget åbent samråd om forringelser af børnechecken

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan bekræfte og uddybe, at hvis der i beskæftigelseslovgivningen er fastsat regler der fraviger retssikkerhedsloven, så har beskæftigelseslovgivningen forrang
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål, om en ministeriel vejledning kan omgøre eller ændre afgørelser truffet af Ankestyrelsen og de civile domstole
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om manglende præcisering af lovens nedre grænse for arbejdsevne før der kan tilkendes førtidspension
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om lovens manglende grænse for antal og varighed af forløb, kommunen kan iværksætte for borgere for at opnå dokumentation på nedsat arbejdsevne
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om kommunernes mulighed for lovligt at se bort fra lægeligt udsagn om at en borger ikke har nogen arbejdsevne og at det kan være skadeligt for borgeren at iværksætte forløb
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om bekræftelse på at vedtagelsen af L 145 (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet) ikke ændrede på kriterierne for tilkendelse af førtidspension
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om et samlenotat om ankestyrelsens afgørelser om lovgivningen om førtidspension-fleksjob
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til Ankestyrelsens principafgørelse 92-16 og de bagved liggende domme fra Østre Landsret, og om ministeren vil fremsætte forslag til lovændringer
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om fortolkningen af loven om førtidspension-fleksjob
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 17/8-17 om seks forslag til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspension
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil fremskynde en del af evalueringen af reformen af førtidspension-fleksjob
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapiret fra samrådet den 6. september 2017 om de stigende sagsbehandlingstider på arbejdsskadeområdet
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange børn, der er blevet fjernet med magt fra den plejefamilie, som de har været anbragt ved
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange danske pas der er tilbageholdt siden 2012
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor lang tid tilbageholdelse af pas opretholdes på baggrund af, eller ønske om, deltagelse i væbnede konflikter rundt om i verden, samt hvad der skal til, for at man får sit pas retur
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange danskere der er blevet slået ihjel under deltagelse på eget initiativ i udenlandske væbnede konflikter
 • Justitsministeren har svaret på, om han kan redegøre for forløbet, der er beskrevet i artiklen »Skat bruger ulovlige beviser i sag mod udlandsdansker« fra Ritzau den 9. august 2017
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange udlændinge, der dels blev udvist ved dom og dels blev udvist administrativt i 2016 samt i 2017
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor man ikke har mulighed for at påklage afslag på netværksanbringelse
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan bekræfte, at flere af de kommuner, som har gennemgået et forløb med Den Permanente Task Force under Socialstyrelsen, har haft fejl i 70, 80 og i enkelte tilfælde over 90 procent af de sager, der indledningsvis blev undersøgt
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad årsagen er til, at man ikke kan finde en oversigt over indledende og afsluttende fejlprocenter i de undersøgte sager i kommuner, som har gennemgået et forløb med Den Permanente Task Force under Socialstyrelsen
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om det er korrekt, at Socialstyrelsen ikke opgør de afsluttende fejlprocenter i de undersøgte sager i kommuner, som har gennemgået et forløb med Den Permanente Task Force under Socialstyrelsen
 • Børne- og socialministeren har svaret på, hvad ministeren mener er årsagen til, at kommunerne generelt begår mange fejl i myndighedsarbejdet og sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge med forebyggende foranstaltninger eller anbringelser uden for hjemmet?
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål: Er ministeren enig med Dansk Socialrådgiverforening, der mener, at lovgivningen på området for udsatte børn og unge er for kompleks og bureaukratisk, og at det blandt andet er årsagen til, at kommunerne begår mange fejl?
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål: Er ministeren enig med Børns Vilkår i, at socialrådgiveruddannelsen ikke er god nok, og at det blandt andet er årsagen til, at kommunerne begår mange juridiske og sagsbehandlingsmæssige fejl i myndighedsarbejdet vedrørende udsatte børn og unge?
 • Beskæftigelsesministeren har svaret på, om han vil bede Udbetaling Danmark om en redegørelse for problemerne med det nye barselsdagpengesystem og en plan for, hvordan Udbetaling Danmark vil rette op på problemerne.
 • Justitsministeren har svaret på, om han kan redegøre for sin holdning til om erstatningsniveauet for uberettiget anholdelse eller varetægtsfængsling.
 • Justitsministeren har svaret på, hvor mange gange danske domstole i de sidste 10 år har undladt at udvise udenlandske kriminelle som følge af afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget: Invitation til møde om de nye databeskyttelsesregler, d. 6/10-17, fra Forbrugerrådet Tænk
 • Skatteudvalget: Invitation til Copenhagen EU Tax Law Conference den 29/9-17 hos Kromann Reumert, København Ø
 • Kromann Reumert skriver: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols højeste instans Storkammeret har afsagt en dom vedrørende en arbejdsgivers ret til at overvåge en medarbejders arbejdsmailkorrespondance.
 • Kromann Reumert skriver: Efter EU-Domstolens dom i Tele2/Watson-sagen i december 2016, som omhandlede, hvor vidtgående den nationale logning i EU-landede må være, før de kommer på kant med EU-retten, er debatten om logning af data blusset op også i Danmark.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *