Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 38

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Samrådet finder sted i værelse 2-080 på Christiansborg.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren redegøre for, hvad ministeren konkret har gjort for at udbrede kendskabet på grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner til bl.a. hotline og kontakt til politi i tilfælde af radikalisering eller forsøg på radikalisering af skolens elever?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, Hvor mange grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner har ministeren kendskab til, som har oplevet, at radikaliserede grupper har uddelt propagandamateriale eller forsøgt hvervning?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren i den kommende folketingssamling vil fremsætte lovforslag om at skærpe straffen for hævnporno forstået som deling af pornografisk krænkende billeder og videoer af andre mod deres vilje?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke initiativer ministeren vil tage for i højere grad at bekæmpe omfanget af hævnporno forstået som deling af pornografisk krænkende billeder og videoer af andre mod deres vilje?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvad ministeren mener der bør gøres for at sikre, at kriminelle udlændinge sendes hjem?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren er blevet mere tilbøjelig til at tro, at der kan være terrorister og potentielle terrorister blandt flygtninge, der kommer til Danmark, nu hvor medierne har fortalt, at to ud af tre selvmordsbombere ved Stade de France i Paris kom ind i Frankrig ved at lade, som om de var syriske flygtninge?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan bekræfte, at den tyske politiagent Astrid O., der omtales i dagbladet Die Welts artikel ”Innenausschuss: Linke kritisiert verdeckte Einsätze”, 25. juni 2016 (http://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article156554032/Innenausschuss-Linke-kritisiert-verdeckte-Einsaetze.html), opholdt sig i København under COP 15-klimatopmødet i 2009 efter aftale mellem PET og en tysk politimyndighed, og om ministeren kan oplyse, om Astrid O. i den forbindelse bidrog med oplysninger til PET om forestående aktiviteter under klimatopmødet?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan oplyse, om den tyske politiagent Astrid O., der omtales i dagbladet Die Welts artikel ”Innenausschuss: Linke kritisiert verdeckte Einsätze”, 25. juni 2016 (http://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article156554032/Innenausschuss-Linke-kritisiert-verdeckte-Einsaetze.html), opholdt sig i København under COP 15-klimatopmødet i 2009 under omstændigheder, der svarer til dem, der er beskrevet i svaret på REU alm. del – spørgsmål 61 vedrørende den tyske politiagent med dæknavnet Maria Block, og som indebærer, at PET havde kendskab til den tyske politiagents aktivitet i Danmark, men at det almindelige danske politi ikke havde?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan oplyse om den frihedsberøvelse (”Ingewahrsamnahme”) under COP 15-klimatopmødet i 2009 i København, der skyldtes den tyske politiagent Astrid O.’s arbejde, og som politiet i den tyske delstat Hamburg har beskrevet på et offentligt møde i indenrigsudvalget (”Innenausschuss”) i Hamburgs delstatsparlament, sådan som det omtales i dagbladet Die Welts artikel ”Innenausschuss: Linke kritisiert verdeckte Einsätze”, 25. juni 2016 (http://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article156554032/Innenausschuss-Linke-kritisiert-verdeckte-Einsaetze.html), og ministeren vil redegøre for, om Astrid O. under sin indsats i forbindelse med den pågældende frihedsberøvelse begik brud på dansk lovgivning eller tilskyndede andre til sådanne brud, og om hun i givet fald er retsforfulgt og straffet for det?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan oplyse, om den tyske politiagent Astrid O., der omtales i dagbladet Die Welts artikel ”Innenausschuss: Linke kritisiert verdeckte Einsätze”, 25. juni 2016 (http://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article156554032/Innenausschuss-Linke-kritisiert-verdeckte-Einsaetze.html), under sit ophold i København under COP-15-klimatopmødet i 2009 er blevet frihedsberøvet, anholdt, sigtet eller strafforfulgt af danske myndigheder?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren, i nødvendigt omfang i samarbejde med relevante ministerier og andre offentlige myndigheder, vil fremsende en samlet opgørelse over samtlige danske økonomiske midler afsat pr. år til private, offentlige, mellemstatslige og overstatslige indsatser mod terrorbekæmpelse i perioden 2000-2016, opdelt i detaljeret form for de enkelte indsatstyper, indsatsområder og ressortområder?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren, i nødvendigt omfang i samarbejde med relevante ministerier og andre offentlige myndigheder, vil fremsende et overblik over offentlige analyser og evalueringer af den danske indsats for terrorbekæmpelse siden år 2001?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil redegøre for, i hvor mange sager kommunerne har politianmeldt forskellige former for socialt bedrageri i løbet af de seneste 10 år, fordelt på hvert enkelt?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil redegøre for, i hvor mange tilfælde kommunerne er bekendt med, at borgere på forskellige sociale ydelser, hvor de ikke er berettiget til at rejse ud af landet, alligevel har gjort det gennem de seneste 10 år, og hvilke sanktioner kommunerne efterfølgende har iværksat? Ministeren bedes desuden redegøre for hvilke sociale ydelser der typisk har været tale om.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren for de seneste 10 år vil redegøre for, hvor mange sager der har været, hvor borgere, der har modtaget forskellige former for sociale ydelser, reelt har boet i udlandet? Herunder bedes ministeren redegøre for, hvilke sociale ydelser der typisk har været tale om, og hvilke andre lande end Danmark de pågældende har boet i.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil kommentere på artiklen ” 608 sociale bedragere taget i lufthavnen” Metroxpress den 16. aug. 2016, samt oplyse, om ministeren vil sikre, at der fortsat er et bestemt antal kontrolbesøg i de danske lufthavne, med henblik på imødegå socialt bedrageri?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil tage initiativ til at bevillige midler, så lufthavnskontrollen med socialt bedrageri kan genindføres?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, på hvilken baggrund ministeren mener, at den registersamkøring Udbetaling Danmark foretager aktuelt er så velfungerende, at den helt kan erstatte lufthavnskontrollerne?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren mener, at samarbejdet mellem de danske myndigheder, herunder samarbejdet mellem Udbetaling Danmark, kommunerne, SKAT og Udenrigsministeriet er tilstrækkeligt velfungerende i forhold til at bekæmpe socialt bedrageri?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke initiativer regeringen har iværksat – i stedet for lufthavnskontroller – for at bekæmpe socialt bedrageri?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil redegøre for, om maskeforbuddet altid kan håndhæves undtagelsesfrit i forbindelse med forsamlinger og om forbuddet er i overensstemmelse med forsamlingsfriheden såfremt maskeringen har et særligt formål i forhold til en forsamlings meningstilkendegivelse?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren mener, at det er i overensstemmelse med forsamlingsfriheden, at efterskoleelever fik forbud mod at gennemføre en politisk manifestation iført isbjørnekostymer, jf. artiklen ”Politiet slår ned på efterskoleelever i isbjørnekostumer” fra Berlingske den 20. juni 2016, http://www.b.dk/nationalt/politiet-slaar-ned-paa-efterskoleelever-i-isbjoernekostumer?

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, høringer, FN-processer mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *