Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 36

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Svar fra børne- og socialministeren

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke overvejelser ministeren gør sig mht. at evaluere og effektmåle på de indsatser inden for ministerens ressort, der udmøntes som følge af regeringens udspil ”Et Danmark uden parallelsamfund: Ingen ghettoer i 2030”, marts 2018.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil nævne de rapporter eller lignende, som ministeren har kendskab til, der viser belæg for, at dét at benytte sammenkøring af registre mhp. at opspore udsatte børn tidligere end i dag, rent faktisk medfører en tidlig og mere præcis identifikation af de udsatte børn, man ønsker at opspore

Svar fra udenrigsministeren

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, det aktuelle danske kandidatur til at blive medlem af FN’s Menneskerettighedsråd 2019-21.

Svar vedr. hændelsen 9/6-18 på Rådhuspladsen

 • Justitsministeren har besvaret en række spørgsmål hændelsen den 9/6, herunder hvorfor politiet ikke greb ind overfor den muslimske magtdemonstration på Rådhuspladsen i København og om ministeren er enig i, at den muslimske magtdemonstration forstyrrer den offentlige orden.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilken offentlig myndighed der har givet tilladelse til, at muslimer i forbindelse med ramadanen afholdt en demonstration eller en større organiseret forsamling på Rådhuspladsen i København lørdag aften den 9/6-18 m.v.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil forbyde muslimsk bøn i det offentlige rum.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om aktiviteter, som den slags begivenheder der fandt sted lørdag den 9/6-18, er lovlige i forhold til grundlovens § 67.

Svar. vedrørende datalæk

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan udviklingen af et it-program i det offentlige kan medføre, at et større antal fængselsbetjente har fået lagt deres personfølsomme oplysninger åbent til skue.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om myndighederne har orienteret hver eneste berørte fængselsbetjent om datalækket af personfølsomme data om fængselsbetjentene.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om datalækket af personfølsomme data om fængselsbetjentene, potentielt kan bringe berørte fængselsbetjente i fare.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad har it-selskabet konkret foretaget sig for at stramme op på sikkerheden i forbindelse med datalækket af personfølsomme oplysninger.

Svar vedr. Tibetsagen

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politiet efter de gældende regler havde pligt til at journalisere eller på anden måde gemme de slettede e-mails, der nu er kommet frem i Tibet-sagen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 24/8-18 om Tibetsagen.
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 24/8-18 om Tibetsagen.

Svar vedr. sagsbehandlingstider

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor lang tid der typisk går fra tiltalerejsning og til sagen kommer for retten, herunder oplyse om tiderne siden 2015 og til dato har været stigende eller faldende.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor lang tid der typisk går fra domsafsigelse og til afsoning påbegyndes, herunder oplyse om tiderne siden 2015 og til dato har været stigende eller faldende.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, det er muligt at forkorte tiden fra domsafsigelse og til afsoning, så tiden bliver så kort som mulig.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tage initiativ til at nedbringe de lange ventetider ved både byretterne og Landsretten, som er meget belastende for ofrene, særligt i sager om vold og voldtægt.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne for sager om konkurskarantæne i de enkelte retskredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 samt oplyse, hvordan antallet af påbegyndte sager fordeler sig ved de enkelte retter pr. måned henover det enkelte år.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne for sager om tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber i de enkelte retskredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 samt oplyse, hvordan antallet af påbegyndte sager fordeler sig ved de enkelte retter pr. måned henover det enkelte år.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne for sager om gældssanering i de enkelte retskredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 samt oplyse, hvordan antallet af påbegyndte sager fordeler sig ved de enkelte retter pr. måned henover det enkelte år.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne for sager om konkurs i de enkelte retskredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 samt oplyse, hvordan antallet af påbegyndte sager fordeler sig ved de enkelte retter pr. måned henover det enkelte år.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne i sager om kriminalitet på internettet i de enkelte retskredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018, fra tiltalerejsning til der falder dom, samt oplyse hvordan antallet af påbegyndte sager ved byretterne fordeler sig pr. måned henover det enkelte år.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne i sager om indbrud i de enkelte retskredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018, fra tiltalerejsning til der falder dom, samt oplyse hvordan antallet af påbegyndte sager ved byretterne fordeler sig pr. måned henover det enkelte år.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne i sager om voldtægt i de enkelte retskredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018, fra tiltalerejsning til der falder dom, samt oplyse hvordan antallet af påbegyndte sager ved byretterne fordeler sig pr. måned henover det enkelte år.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne i voldssager i de enkelte retskredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018, fra tiltalerejsning til der falder dom, samt oplyse hvordan antallet af påbegyndte sager ved byretterne fordeler sig pr. måned henover det enkelte år.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne i sager om kriminalitet begået på internettet i de enkelte politikredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018, fra sagen anmeldes hos politiet og til der rejses tiltale.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 i sager om hvidvask, fra den enkelte politikreds modtager sagen fra SØIK’s Hvidvasksekretariat, til der enten rejses tiltale eller sagen lukkes uden tiltalerejsning.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne i sager om indbrud i de enkelte politikredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018, fra sagen anmeldes hos politiet og til der rejses tiltale.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne i sager om voldtægt i de enkelte politikredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018, fra sagen anmeldes hos politiet og til der rejses tiltale.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne i voldssager i de enkelte politikredse for årene 2015, 2016, 2017 og 2018, fra sagen anmeldes hos politiet og til der rejses tiltale.

Andre svar fra justitsministeren

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange udenlandske kriminelle der er sendt til afsoning i hjemlandet i 2017
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af voldtægtssager der ankes fra byretten til landsretten, og hvor landsretten når frem til et andet resultat.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konkrete instrukser der i perioden fra 2015-2018 er udstedt/anvendt på ATK sagsområdet med henblik på centralt at kunne blive opmærksom på mulige system- eller håndteringsfejl.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af sager i perioden fra 2015-2018, hvor hverken Rigspolitiet eller anden central myndighed har modtaget indrapporteringer om målinger, der viste hastighedsovertrælser, som efterfølgende er blevet kasseret, henlagt eller påtaleopgivet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om status på NCFE’s kortlægning af forebyggelsesindsatsen og for Justitsministeriets Forskningskontors evaluering af politikredsenes rolle i det radikaliseringsforebyggende arbejde og PET’s exitindsats, som i svaret blev varslet til at være afsluttet primo 2018.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om man som ansat ved Fyens Politi på sin Facebook side må opfordre til at udfordre loven.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til kronikken af retspræsident ved Retten i Aarhus, Bodil Ruberg: ”Bliver grundloven overtrådt hver dag i dansk forvaltning”.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes arbejdet med straffelovskommissionen skrider frem.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren venligst vil vurdere indholdet af pressemeddelelsen fra Hizb Ut Tahrir den 4. maj 2018, ”Dansk niqabforbud fortsætter forbudskorstoget og udstiller vestens svage værdigrundlag” m.v.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en opgørelse fra de seneste 5 år over sigtelser på de forskellige kriminalitetsområder for børn på hhv. 10, 11, 12, 13 og 14 år.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke søgninger Tilsynet med Efterretningstjenesterne foretager i arkiverne med det logisk slettede materiale
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke dokumenter og sager PET så faktisk har set på.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ønsker og prioriteringer, som de tre retsområder (politiet, domstolene og kriminalforsorgen) har afgivet over for Justitsministeriet og Naalakkersuisut.

Svar fra udlændinge- og integrationsministeren

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret spørgsmålet S 38: Agter ministeren på baggrund af sagen om medlemmer af Levakovic-familien, der har bosat sig i Malmø og gentagne gange ifølge Ekstra Bladet den 9. oktober 2017 har forbrudt sig mod det indrejseforbud, som er gældende for de pågældende ved at indrejse i Danmark at rette henvendelse dels til Sverige og Tyskland med henblik på at forhandle en aftale på plads, der indebærer, at de tre lande gensidigt anerkender udvisningsdomme mod tredjelandsborgere og afstår fra at lade de pågældende bosætte sig i de respektive lande, dels rejse sagen om forbrydere fra andre EU-lande, der ikke overholder indrejseforbud udstedt af enkelte EU-lande med henblik på en nærmere drøftelse af, hvordan indrejseforbuddene kan håndhæves?
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret spørgsmål S 948: Finder ministeren, at det er udtryk for en acceptabel og hensigtsmæssig forskelsbehandling, hvis en statsborgerskabsansøger, der afviser at give hånd til en person af et andet køn, kan opnå dansk statsborgerskab, hvis borgmesteren i ansøgerens hjemkommune tilfældigvis har samme køn som ansøgeren, men ikke, hvis borgmesteren tilfældigvis er af et andet køn?

Svar fra ministeren for udviklingssamarbejde

 • Ministeren for udviklingssamarbejde har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for, hvordan hendes udtalelser om at støtte op om global religions- og trosfrihed i Udenrigsministeriets pressemeddelelse af 24. juli 2018, harmonerer med fremsættelsen og vedtagelsen af lovforslag L 219.

Svar fra kulturministeren

 • Kulturministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere artiklen ”Britisk angreb på Facebook: »Vores demokrati er kommet i krise, intet mindre« fra Politikenden 30. juli 2018.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *