Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 27

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

HØRINGER OG NYE LOVFORSLAG

Høringer

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet:

 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at forholde sig til den Tyske dom (Künast vs. Facebook) afsagt den 8. april 2022, samt artikel fra Finansiel Times fra den 2. feb. 2022: ”Top German court instructs Facebook to divulge data on users who insulted MP.”

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om i hvor mange sager, der sker forkyndelsesfejl, som medfører, at sagen ikke efterfølgende kan rejses ved domstolene.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke rettigheder ofre for menneskeudnyttelse har, idet disse mennesker også identificeres som ofre og har lignende behov som mennesker udsat for menneskehandel.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil være klar til, at Danmark afsøger mulighed for at leje yderligere fængselspladser i udlandet ud over de 300 fængselspladser i Kosovo, som allerede er aftalt.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at sikre at EU-lovgivning fremadrettet ikke står over dansk national lovgivning på retsområdet, hvor konsekvenserne nu viser sig i forhold til de danske logningsregler.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der foreligger evidens for effekten af logning i forhold til politiets opklaringsprocent af straffesager, henset til at andre lande som f.eks. Holland ikke anvender loggede oplysninger i forbindelse med efterforsknings- og opklaringsarbejdet.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for de seneste års retspraksis for via dommerkendelse at give politiet mulighed for at pålægge teleudbyderne hastesikring af trafikdata.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt politiet og anklagemyndigheden via hastesikring af trafikdata, som teleudbyderne har registreret på andet grundlag end en registrerings- og opbevaringspligt, har adgang til de samme data til efterforskning og opklaring af grov kriminalitet som f.eks. voldtægt og drab, som de havde adgang til inden EU-dommen af 5. april 2022.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ofre for menneskeudnyttelse er omfattet af de samme tilbud om hjælp, bistand og støtte som ofre for menneskehandel er omfattet af. (Henviser alene til andet tidligere svar)
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til kommentaren om fremtidsfuldmagter til et indlæg i Berlingskes brevkasse ”Brevkassen: »Nu må de politikere, der ønsker frihed for borgerne, på banen«” , fra Berlingske.dk den 19. juni 2022.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er blevet igangsat nye undersøgelser.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det sociale system, herunder Ankestyrelsen, skal reagere i sager, hvor børn er tvangsfjernet på grund af anklager om strafbare forhold.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er en hensigtsmæssig retstilstand, at et barn skal betale sagsomkostninger, fordi barnet ikke kan få fri proces til at føre sagen.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange tvangsfjernelsessager, Ankestyrelsen har omgjort grundet mangelfuld sagsbehandling.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det statistisk er sandsynligt, at der kan ske så store og samtidige fald i omgørelsesprocenten på lige nøjagtig de udvalgte 14 særdanmarkskortsbestemmelser, men ikke på de øvrige 50 bestemmelser i serviceloven.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere kritikken i Reporterne på 24syv den 23. maj 2022, hvor en whistleblower fra Ankestyrelsen fortæller om tvangsfjernelsessager.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor langt Socialministeriet er i arbejdet med at undersøge muligheden for oprettelsen af en forvaltningsdomstol.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for fremskridtet i arbejdsgruppen vedr. løsninger for de mest udsatte borgere med stofmisbrug.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Beskæftigelsesministeriet:

 • Bilag 303: Orientering om nye resultater om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark.

Erhvervsministeriet:

 • Bilag 360: Granskningskommissionens beretning om sagen om aflivning af mink.

Justitsministeriet:

 • Bilag 290: ‘Udmøntning af afgørelser, tilsyn og genindbringelse af sager – En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet’.
 • Bilag 291: Status for indsatsen mod utryghedsskabende lejre.
 • Bilag 295: Brev om iværksættelse af en vis målrettet logning af trafikdata.

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministerens talepapir fra åbent samråd den 22. juni om danske børn i fangelejre i Syrien.

Socialministeriet:

 • Bilag 250: Orientering om Ankestyrelsens undersøgelse: Støtte til unge med handicap i overgangen fra barn til voksen.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet:

Forsvarsministeriet:

Udlændinge- og integrationsministeriet:

Erhvervsministeriet:

Regeringen.dk:

Anklagemyndigheden

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Tilsynet med efterretningstjenesterne

PET

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • D. and Others v. Spain (application no. 36584/17) – Police files kept on Catalan judges based on political views: Violation of Article 8 of the Convention.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *