Relevant Retssikkerhed – nyheder uge 27

Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder uge 27

 

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Ingen arrangementer og begivenheder i denne uge

 

NYE LOVFORSLAG

 • Torsdag d. 30. juni sendte kulturministeren udkast til lovforsalg om Lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring) i høring
 • Fredag d. 1. juli sendte kulturministeren udkast til lovforslag om Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder) i høring
 • Fredag d. 1. juli sendte justitsministeren de gældende logningsregler i høring med henblik på udarbejdelse af evaluering.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål gennemgang af menneskerettighederne i Danmark bl.a. vedr. omskæring af drenge
 • Endeligt svar på spørgsmål om redegørelse for det faktum, at Arbejdsskadestyrelsen ikke overholder arbejdsskadesikringsloven regler om at afgøre arbejdsskadesager inden et år efter anmeldelsen og vurdere omfanget af dette problem, til beskæftigelsesministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil redegøre for den krænkede parts retsstilling i sager om brug af overvågning i strid med persondataloven og/eller straffeloven, herunder for muligheden for at få tildelt kompensation eller anden form for erstatning som følge af den ulovlige overvågning, til justitsministeren

 

 • Endeligt svar på spørgsmål om, det er en rimelig sagsbehandlingstid, når en borger, som er offer for et overfald i 2010, har ventet i over 6 år og stadig venter på at få afgjort en sag om erstatning for tab af erhvervsevne, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke muligheder borgeren har for at klage over Erstatningsnævnets lange sagsbehandlingstid, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor lang sagsbehandlingstiden ifølge ministeren må være hos Erstatningsnævnet, for at den er tilfredsstillende, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, og hvordan ministeren vil sikre, at udflytningen ikke får en negativ effekt på Erstatningsnævnets sagsbehandlingstider, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om sagsgangen, når Erstatningsnævnet behandler sager om voldsofres erstatning for tab af erhvervsevne, til justitsministeren

 

 • Endeligt svar på spørgsmål om konkrete eksempler på den samlede indsats af konkrete kontrolaktiviteter samt en synliggørelse heraf, bl.a. med henblik på at udbrede og øge den oplevede opdagelsesrisiko for virksomheder og borgere, der overvejer at udføre sort arbejde til skatteministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at oplyse, hvilke konkrete input indsatsen mod socialt bedrageri har givet anledning til, jf. SKATs svar på side 2 i besvarelsen, til skatteministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at fremsende kommissoriet/projektbeskrivelsen for projektet Fælles Myndighedsindsats, til skatteministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at oplyse, hvilke oplysninger der samles og deles som følge af projektet Fælles Myndighedsindsats, til skatteministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at oplyse, hvordan de 268 kontroller adskiller sig fra SKATs øvrige aktioner, hvor mange myndigheder der i gennemsnit har deltaget på aktionerne, og hvor mange bøder, domme m.v. aktionerne har givet anledning til, til skatteministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at oplyse antallet af domme, bøder m.v. årligt de sidste 5 år, når nu SKAT ikke opgør et samlet provenu af de digitale indberetninger, til skatteministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at oplyse, hvorfor grænsen for kontante betalinger er fastsat til 10.000 kr., og om der er væsentlige barrierer for at sænke beløbsgrænsen, til skatteministeren

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *