Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 26

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål, om forudsætningerne for besparelsespotentialerne ville holde, hvis ikke Skatteankestyrelsen også skulle behandle en stor mængde FFF-sager
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om, hvordan etableringen af Skatteankestyrelsen er gået fra at skulle give en besparelse og kortere sagsbehandling til i stedet at medføre en væsentlig fordyrelse samt markant længere sagsbehandlingstider
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om, at oplyse antallet af sager i 2014, 2015 og 2016, hvor skatteankenævnene henholdsvis Landsskatteretten har truffet en afgørelse, som ikke følger indstillingen fra skatteankeforvaltningen
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om omkostningsgodtgørelse
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om provenutabet ved at annullere de ændringer i selskabers mulighed for underskudsmodregning, der blev vedtaget med lovforslag nr. L 173 (folketingsåret 2011-12), fra og med 2018
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om at vurdere provenutabet ved afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget fra og med 2018
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om, hvor mange boligejere der skønnes at opleve hhv. en stigning og et fald i de samlede boligskatter, når den nye boligskatteaftale træder i kraft.
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om, at opgøre boligskatteaftalens effekt på ginikoefficienten for årene 2025, 2030, 2035 og 2040.
 • Børne- og socialministeren har svaret på spørgsmål, om det er et generelt landsdækkende problem, at kommuner har fejl i et meget stort antal børnesager, som det netop har vist sig at være tilfældet i Københavns kommune, hvor der blev konstateret fejl i samtlige sager, der blev kontrolleret?
 • Børne- og socialministeren har svaret på spørgsmål om, hvor mange og hvilke kommuner der er blevet pålagt at få besøg af task forcen på børneområdet, siden denne blev etableret
 • Børne- og socialministeren har svaret på spørgsmål, om de oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med, at der i Københavns kommune har vist sig et meget stort antal fejl i børnesager, giver ministeren anledning til handling, og i givet fald hvad ministeren agter at foretage sig?
 • Børne- og socialministeren har svaret på spørgsmål om, hvilke konkrete indsatser regeringen og regioner planlægger at nedsætte tvangen i psykiatrien
 • Udlændinge- og integrationsministeren har svaret på spørgsmål, om der i perioden fra den 25. januar 2016 til den 1. juli 2016 har været kommunikation mellem Justitsministeriet og Statsministeriet om udarbejdelse af instruksen om separat indkvartering af asylpar
 • Statsministeren har svaret på spørgsmål, om et §20-spørgsmål er omfattet af ministeransvarsloven, herunder ministerens sandhedspligt
 • Udlændinge- og integrationsministeren har svaret på spørgsmål, om en minister er forpligtiget til at adlyde sit embedsværks rådgivning
 • Udlændinge- og integrationsministeren har svaret på spørgsmål om, hvilken dato beslutningen blev truffet, og om der blev foretaget partshøring i hver sag, hvor par blev adskilt som følge af instruksen 10. februar 2016
 • Udlændinge- og integrationsministeren har svaret på spørgsmål om, hvor mange opholdstilladelser der er inddraget, hvor denne er betinget af ægtefællens opholdstilladelse, og bortfalder, hvis ægtefællen udvises
 • Udlændinge- og integrationsministeren har svaret på spørgsmål om, hvor mange der er udvist administrativt af Danmark siden 2012, og i hvor mange tilfælde Udlændingenævnet har omgjort Udlændingestyrelsens beslutninger om administrative udvisninger
 • Undervisningsministeren har svaret på spørgsmål, om muslimske forældre bør sikre sig, at deres skolesøgende børn ikke faster, da det kan gå ud over indlæringen
 • Beskæftigelsesministeren har svaret på spørgsmål, om sin vurdering af og holdning til lige løn for lige arbejde
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, hvorfor det blev holdt skjult, at terroristen Omar Abdel El-Hussein havde en koran på sig, da han blev skudt

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

 

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *