Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 23

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd:

NYE LOVFORSLAG

Lov- og beslutningsforslag

Justitsministeriet

 • L 166 – (som vedtaget): Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online.

Social- og Indenrigsudvalget

 • L 151 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet

 • L 199 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren forestiller sig, at ordregivere skal kunne vurdere en virksomheds integritet baseret på bedste skøn og samtidig sikre den ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, der skal til for at sikre virksomheders retssikkerhed.

Justitsministeriet

 • L 182 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerkommentar vedr. henvendelsen af 25/5-22 fra Mikael Sjöberg, Den Danske Dommerforening vedrørende retskendelser og gps overvågning.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der på nogen måde pågår en intern kontrol i Justitsministeriet af, om der sker retmæssig journalisering i Justitsministeriets departement f.eks. af sms-beskeder (henviser til tidligere besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen EU-dom spænder ben for dansk politis adgang til loggede teledata: “Det er meget frustrerende, Computerworld, den 28/4-22.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politiet med en kendelse kan få adgang til alle lokationsdata, som teleselskaberne indsamler til fejlretningsformål.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om udfordringen med at data, som teleselskaberne gemmer til fejlretningsformål ikke kan udleveres til bekæmpelse af grov kriminalitet, kan løses uden at komme i konflikt med EU-retten (henviser til tidligere besvarelse).

Social- og Indenrigsudvalget

 • SOU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer en holdbar og tilfredsstillende løsning på problemerne omkring udsatte borgeres adgang til at hæve kontanter uden et hævekort.
 • SOU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer, at der skal være fundet en løsning på problemet, før Folketinget må gribe til lovgivning på området (henviser til tidligere besvarelse).
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at der i den eksisterende lovgivning er fleksibilitet nok for kommunerne, så de kan give den nødvendige hjælp til udsatte børn og unge uanset alder.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 – Alm.del

 • 71, Alm.del – 2021-22 – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for og kommentere ventetiderne ved Det Psykiatriske Patientklagenævn.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Udlændinge- og integrationsministeriet

Anklagemyndighedens vidensbase:

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Danske advokater

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *