Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 21

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Lov- og beslutningsforslag

Justitsministeriet:

 • L 111 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse).

Erhvervsministeriet:

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • L 162 – Om styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet:
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre detaljeret for, hvad der helt konkret er nyt i forhold til initiativet om bortvisning af potentielle uromagere fra nattelivet i forhold til de allerede gældende regler.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af de to undersøgelser hhv. en dansk forskningsrapport og et studie fra den tyske delstat Baden-Württemberg, der belyser sammenhængen mellem kriminalitet og adgangen til alkohol.
 • L 166 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan den uafhængige kontrol af de kompetente myndigheders afgørelser i henhold til TCO-forordningen vil foregå.
 • L 180 – Om opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet m.m:
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes Danmark udøver jurisdiktion i relation til fængslet i Kosovo, herunder når indsatte er under transport til og fra fængslet og i forbindelse med lokal sundhedsbehandling på et Kosovarisk hospital.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes ordningen med afsoning i Kosovo vil sikre retten til familieliv, som jo er garanteret af FN.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang alvorligt fysisk syge vil kunne undtages fra ordningen om afsoning i Kosovo.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes man vil imødekomme Kriminalforsorgens bekymring for, at de indsatte skal være under Kosovarisk jurisdiktion, når de transporteres rundt i Kosovo.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om mulighederne for at klage over afsoningsforholdene i Kosovo.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang Folketingets ombudsmands tilsyn og behandling af klager bliver begrænset i forbindelse med afsoning i Kosovo.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det sikres, at der ikke sker fangerne noget under afsoning i et andet fængsel end det dansk-ledede fængsel i Glijan i Kosovo.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er foreneligt med menneskerettighederne at sende folk i fængsel i et andet land. (Reelt indholdsløst)
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan sundhedsfaglige tilsyn vil virke i forbindelse med afsoning i Kosovo.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan domstolsprøvelse via videolink til Kosovo kan gennemføres under retssikkerhedsmæssigt betryggende forhold.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 5/5-22 fra Institut for Menneskerettigheder om supplerende høringssvar vedr. leje af fængselspladser i udlandet.
 • L 195 – Om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister:
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de foreslåede slettefrister af dna-profiler og fingeraftryk vil sikre, at Danmark undgår en dom for for lange slettefrister, herunder særligt redegøre for, hvordan slettefrister for sigtede men ikke dømte lever op til det.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er rimeligt, at hvis man har været sigtet i f.eks. en mordsag, hvor det efterfølgende viser sig, at man ikke har noget med sagen at gøre, fortsat skal registreres i politiets registre i relativt mange år.
 • L 184 – Om tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser m.v.:
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 5/5-22 fra Henrik Thorstholm, Ret & Råd, om etablering af en offerfond ved digitale krænkelser.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt et offer for digitale sexkrænkelser samlet vil kunne få tilkendt 2.500.000 kr. i godtgørelse.
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der i politiet i dag er interne retningslinjer eller om der undervises i, hvordan man som betjent undgår etnisk profilering

Beskæftigelsesministeriet:

 • B 132 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere henvendelsen fra SAND vedr. hjemløse ud af jobcentrene.

Erhvervsministeriet:

 • B 113 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke elementer af børnebeskyttelse der ligger i Digital Service Act’en (DSA’en) efter den netop indgåede EU-aftale.
 • B 150 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt lovforslag L 146 om regulering af sociale medier, hvor der stilles skærpede krav om nedtagning af ulovligt indhold, ikke omfatter tjenester som Messenger.

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71:

 • Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange flere sager skal der til, før ministeren og regeringen griber ind over tvangspraksis i Danmark samt kopi af den opfølgende handlingsplan for EMD-sagen Aggerholm v. Danmark.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen “Victoria har ventet halvandet år på en handicapbil, og ventetiden er ikke slut”
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor længe ministeren mener, at en borger som udgangspunkt bør kunne forvente, at det tager at få sagsbehandlet sit ønske/behov for en handicapbil.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren på baggrund af artiklen Embedsværket: ”Er fald i omgørelser af klagesager et skrivebordsmirakel?” fra Altinget den 3. maj 2022 vil undersøge og redegøre for, hvad der er forklaringen på den i artiklen omtalte udvikling i omfanget af omgørelser ved klager over afgørelser på servicelovens område.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at et folketingsmedlem fra oppositionen er blevet sigtet for landsforræderi for udtalelser, der er fremsat i den offentlige politiske debat.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er rimeligt og i tråd med principperne for et åbent og demokratisk samfund, hvis folketingsmedlemmer skal stemme om ophævelsen et folketingsmedlems immunitet, uden at de forinden får forevist anklageskriftet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere kritikken fra Helga Fastrup Ervik i artiklen »Danmark vil sende fanger til et andet land. Da Norge gjorde det, gav det problemer« fra Information den 2. april 2022.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71:

 • Bilag 86: Sundhedsstyrelsens opgørelse over monitorering af tvang i psykiatrien for perioden 1/1-2021 til 31/12-2021 samt særskilt opgørelse over Sundhedsdatastyrelsens tabeller over tvangsindlæggelser og tvangsforanstaltninger.

Erhvervsministeriet:

 • Bilag 305: Redegørelse om Danmarks digitale vækst.

Ligestillingsudvalget:

 • Bilag 75: Henvendelse af 19/5-2022 fra Institut for Menneskerettigheder om ny analyse: ”Dansk lovgivning bør kun have én definition af seksuel chikane på arbejdsmarkedet.”

Justitsministeriet:

 • Bilag 254: Rigsrevisionens beretning 16/2021 om Byretternes sagsbehandlingstider for straffesager.

Ministerierne

Justitsministeriet:

Social- og ældreministeriet:

Erhvervsministeriet:

Regeringen.dk:

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Vive:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *