Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 2

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Torsdag d. 12. januar kl. 13 afholdes åbent samråd med justitsministeren om fri proces

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på, om der med den foreslåede ændring om målretning i Statsforvaltningens udvælgelse af tilsynssager kan komme til at ske en indskrænkning af borgernes muligheder for at få behandlet en sag, til økonomi- og indenrigsministeren.
 • Endeligt svar på, om lovforslaget vedr. tilsynet i Statsforvaltningen lever op til kritikpunkterne i Rigsrevisionens/Statsrevisorernes beretning12/2015 om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på, om, hvordan ministeren vil sikre, at evalueringen af, hvordan loven har fungeret efter implementeringen, afdækker, om lovændringen har haft den ønskede effekt ift. Rigsrevisionens/Statsrevisorernes kritik, jf. beretning12/2015, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på, om at bekræfte, at det ikke er hensigten med dette lovforslag, at forringe retssikkerheden for de borgere der klager, og at man vil sikre, at deres klage bliver behandlet et andet sted i systemet, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på, om, hvilke klager der evt. ikke længere vil blive behandlet af Statsforvaltningens tilsyn, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på, om regler og lovgrundlag for kommunernes overvågning af borgernes aktiviteter, til beskæftigelsesministeren
 • Endeligt svar på, om, hvilke muligheder medarbejdere har på bosteder og institutioner for tvangsanbragte børn og unge for at gennemgå barnets eller den unges værelse eller taske, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på, om regeringen planlægger at fremsætte lovforslag, der berører det område, som § 71-tilsynet har kompetence inden for, til sundhedsministeren, kopi til ældreministeren og børne- og socialministeren

HØRINGER

Forsvarsministeriet har sendt udkast til ”Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven” (FE’s adgang til oplysninger om flypassagerer og ændring af FE’s forpligtelse til sletning af oplysninger) i høring.

 • konomi- og indenrigsministeriet har sent udkast til lovforslag om oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i høring.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • I 2017 vil Ombudsmanden fokuserer på socialpsykiatrien.
 • Børne- og Socialministeren har fremsendt Orientering om velfærdspolitisk analyse om social udsatte og kontanthjælpsreformen til Socialudvalget.
 • Jura § Info skriver, at EU-Domstolen underkender svensk lov om pligt til lagring af teledata
 • Jura § Info skriver, at Ny lov i Storbritannien gør adgang til privates digitale færden markant lettere for efterretningstjenester.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *