Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 19

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 

NYE LOVFORSLAG

  • L 186 Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven vedrørende en styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.
  • L 187 Forslag til lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter.
  • Regeringen præsenterer tirsdag den 10. maj udspil til et indrejseforbud for hadprædikanter

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Endeligt svar på spørgsmål om, at redegøre for, hvad Skatteministeriet hidtil har gjort for at skærpe kontrollen med religiøse foreninger, der ikke bakker op om danske værdier, som f.eks. Grimhøjmoskeen, til skatteministeren
  • Endeligt svar på spørgsmål om der ud fra en faglig vurdering findes virkemidler i den nuværende lovgivning og de nuværende regler som SKAT ikke anvender i bekæmpelsen af sort arbejde, til skatteministeren
  • Endeligt svar på spørgsmål om Skatteministeriets definition af sort arbejde ift. borgere (jf. definitionen på slide 3 fra den tekniske gennemgang) stemmer overens med Rockwool Fondens definition, til skatteministeren
  • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke nye initiativer til bekæmpelse af sort arbejde ministeriet arbejder på, til skatteministeren
  • Endeligt svar på spørgsmål om den årlige udgift til Kammeradvokaten i årene 2013, 2014, 2015
  • Endeligt svar på spørgsmål om skatteministeren kan redegøre for, hvilke procedurer for afgørelse om, hvorvidt en retssag skal føres, evt. føres videre eller ej, der er i SKAT
  • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke muligheder har SKAT for at få anden rådgivning end fra Kammeradvokaten i forbindelse med retssager mod borgerne

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *