Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 18

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

  • L 170A – 2018-19 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om henvendelsen af 10/4-9 fra Institut for Menneskerettigheder om forslag til en formulering af tilsynsbestemmelsen.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, om udviklingen i antallet af udvisningsdomme siden 2011, herunder hvor mange udvisningsdomme, der er blevet effektueret
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, om antallet af politianmeldte sager om socialt bedrageri i løbet af de seneste fem år både på landsplan og i følgende kommuner: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby,
  • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det efter ministerens opfattelse vil være hensigtsmæssigt, at der føres statistik over, om skatteankenævnene følger eller omgør Skatteankestyrelsens indstillinger til afgørelser i sager, som skatteankenævnene skal efterprøve.
  • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange fysiske personer der årligt forventes at skulle betale retsafgift flere gange for det samme krav.
  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer ministeren agter at tage for at sikre, at unge med fysiske eller mentale handikap, der ikke er dømt for lovovertrædelser, ikke anbringes i fængselslignende institutioner.
  • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange unge med handikap, der er anbragt på sikrede institutioner, selvom de ikke har begået lovovertrædelser.
  • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de indsamlede vælgererklæringer til partiet Stram Kurs i april måned 2019 overholder reglerne om en eftertænksomhedsperiode på syv dage.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM.

Højesteret

Højesteret har afsagt følgende kendelse:

Om frihedsberøvelse af afvist asylansøger 

Institut for menneskerettigheder

Institut for menneskerettigheder skriver følgende:

Amnesty

Amnesty skriver:

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 18”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *