Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 17

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • 04.2019 kl. 12.00: Åbent samråd med justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren om udvisning ved grov kriminalitet og gentagelseskriminalitet.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • L 209 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgmål om lovforslagets bemærkning pkt. 2.8.2.1 side 74.
 • L 209 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at bekræfte, at der med lovforslaget sker en grundlæggende ændring af ”Min Plan”, som reelt vil have store konsekvenser for administrationen i jobcentre, a-kasser og for borgerne.
 • L 209 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ændringen af ”Min Plan” er en forenkling for borgere og sagsbehandlere, når ændringen af ”Min Plan” giver meradministration i kommuner og a-kasser.
 • L 209 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er foretaget en ekstern analyse af ændringen af ”Min Plan” og ændringens administrative konsekvenser for kommuner og a-kasser samt konsekvenser for de ledige.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke overvejelser der lå bag beslutningen om at lade telesektoren skrive sin egen sektorstrategi på cybersikkerhedsområdet.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor man valgte at lægge telesektorens DCIS uden for tilsynsmyndigheden, Center for Cybersikkerhed.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om at definere ”kritisk infrastruktur”, når det ikke er defineret i den nationale sikkerhedsstrategi.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende et notat, der beskriver, hvilke persondata-, offentligheds- og åbenhedsregler Center for Cybersikkerhed er underlagt.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende et notat om, hvilke kompetencer Tilsynet med Efterretningstjenesterne har, når det fører tilsyn med Center for Cybersikkerhed.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det vil være muligt at forkorte den periode, hvor Center for Cybersikkerhed opbevarer indsamlet data, før det skal slettes.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det blandt EU-landene fortsat kun er Storbritannien, Østrig og Polen, der foruden Danmark har placeret deres cybersikkerhedsmyndighed under en efterretningstjeneste.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt lande som Sverige, Norge, Finland, Frankrig og Holland har sværere ved at beskytte cybersikkerhed end Danmark, fordi deres cybersikkerhedsmyndigheder er civile myndigheder.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil afvise Dansk Industris kritik om, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne bliver svækket med dette lovforslag.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke typer virksomheder der kan tænkes at blive pålagt installation af teknologi, såfremt de ikke frivilligt går med til, at Center for Cybersikkerhed overvåger dem og udsætter dem for cybersikkerhedstest.
 • L 215 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de udvidede frister for, hvornår Center for Cybersikkerhed skal slette indsamlet data, kan kortes ned.
 • L 172 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere henvendelsen af 15/4-19 fra Karsten Høj, Elmer Advokater om debatindlæg i “Rule of Law”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at oplyse den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i henholdsvis politiet og anklagemyndigheden/statsadvokaturen.
 • SOU, Alm.del – Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan arbejdsgruppen om prostitution vil afdække mulighederne for at straffe mennesker, der tvinger eller presser andre til at være i prostitution.
 • SOU, Alm.del – Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor mange og i hvilke sager Ankestyrelsen som led i deres tilsyn har anvendt fogedfunktionen til at gennemtvinge en bindende afgørelse i en klagesag over for en kommune.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *