Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 15

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Mandag d. 11. april 2016

 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Politiets Efterretningstjeneste samler mandag fagfolk fra landets kommuner og politikredse, og videnspersoner fra ind- og udland til en dag med fagdiskussioner og ekspertindlæg om forebyggelse af ekstremisme. Inger Støjberg vil med to nye tiltag understøtte dette arbejde. Information kan læses her.

 

Tirsdag d. 12. april 2016

 • Retsudvalget afholder åbent samråd om administrative frihedsberøvelser. Information kan læses her.
 • Udlændings-, Integrations- og Boligudvalget afholder åbent samråd om sagsbehandlingstiden i asylsager og sikkerhedsscreening af asylansøgere. Information kan læses her.
 • Folketinget foretager behandling af forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.). Lovforslaget kan læses her.

 

Torsdag d. 14. april 2016

 • Der afholdes nyt forhandlingsmøde mellem partierne vedr. anti-radikalisering.
 • Folketinget foretager behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter m.v.). Lovforslaget kan læses her.
 • Folketinget foretager 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.). Lovforslaget kan læses her.

 

NYE LOVFORSLAG

 • Justitsministeren har fremsat lovforslag om ændring af straffeloven (Væbende konflikter i udlandet mv.).

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvad ministeren agter at gøre for at rette op på den nyeste kritik som FN’s torturkomite har rettet mod dansk fængselspersonale?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, justitsministeren og udlændinge-, integrations-, og boligministeren vil arbejde for, at vi effektivt sætter en stopper for islamisk trusselskultur?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren på baggrund af COWI’s rapport om oplevede hadforbrydelser fra oktober 2015, vil tage initiativ til, at der udarbejdes undersøgelser om oplevede hadforbrydelser kontinuerligt, f.eks. hvert fjerde år eller med et andet interval, således at det bliver muligt fremadrettet også at følge udviklingen og handle derefter?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren på baggrund af COWI’s rapport om oplevede hadforbrydelser fra oktober 2015 vil være indstillet på at overveje en tværministeriel handleplan vedrørende bekæmpelse af hadforbrydelser, til udlændinge-, integrations- og boligministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren på baggrund af regeringens tilkendegivelse om i øget omfang at anvende frihedsberøvelse af afviste asylansøgere som ”motivationsfremmende foranstaltning” vil oplyse, hvilken frihedsberøvelseskapacitet i Ellebæk, Vridsløselille og eventuelt andre steder, der efter ministerens opfattelse er behov for ud fra det nuværende antal af afviste asylansøgere.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil oplyse, hvor stor en procentdel af de afviste asylansøgere, der i øjeblikket opholder sig i Danmark, som det efter ministerens vurdering kan være ”motivationsfremmende” for at foretage frihedsberøvelse med henblik på at opnå, at de pågældende frivilligt udrejser af Danmark?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan oplyse, hvor mange personer der er meddelt opholdstilladelse som religiøse forkyndere i medfør af udlændingelovens § 9 f i perioden 2010 til 2015 fordelt på antal opholdstilladelser pr. trossamfund pr. år?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil oplyse antallet af knive, der blev konfiskeret i nattelivet i 2015, og antallet af knive, der er blevet konfiskeret i nattelivet efter den nye knivlov trådte i kraft, samt antallet af kontroller, der er blevet udført i nattelivet for at håndhæve den nye knivlov, jf. artikel ”En farligere by”, Ekstrabladet, den 15. marts 2016

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Amnesty ærgrer sig over, at Danmark afviser FN-anbefalinger om menneskerettigheder.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *