Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 14

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 74 (Udvidelse af statslige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte, indførelse af adgang til at klage over advarsler meddelt dommere og dommerfuldmægtige, fritagelse for retsafgift i sager om medmoderskab m.v.): Betænkning
 • L 139 (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold): Lovforslag som vedtaget
 • L 149 (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse): Lovforslag som vedtaget
 • L 152 (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold): Lovforslag som vedtaget
 • L 160 (Anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning): Lovforslag som vedtaget
 • L 212 (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV): Lovforslag som fremsat
 • L 213 (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.): Lovforslag som fremsat

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange mennesker der på Christiania, siden zoneforbuddets indførsel, har fået tildelt et zoneforbud.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange mennesker der på Christiania, siden zoneforbuddets indførsel, har overholdt det udstedte zoneforbud.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange mennesker der på Christiania, siden zoneforbuddets indførsel, har fået et zoneforbud, som har udløst en fængselsstraf.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konsekvenser der generelt har været af overtrædelsen af zoneforbuddet, for de mennesker der har fået udstedt et zoneforbud på Christiania.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Meldte kvinde for at bære burka: Nu raser han mod politiet”.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke grunde der kunne tale hhv. for og imod at gøre det muligt som borger at få indblik i sin offentlige straffeattest.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Holland fastsætter retningslinjer for bødestørrelser i henhold til GDPR
 • Fra Europarådet: “Protection of health-related data: new guidelines

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Et år efter Svendborgsagen: Lovforslag skal styrke sundhedspersoners retssikkerhed
 • BLOG: Første GDPR-bøde på vej – bødehysteri eller bødepragmatisme?
 • Artikel: ”Vi glemmer, at alle mennesker i en retsstat som Danmark skal have de samme rettigheder.”
 • Artikel: Institut for Menneskerettigheder og Ombudsmanden skal undersøge børnenes retssikkerhed
 • Ombudsmanden etablerer nyt kontor for sager om aktindsigt
 • Amnesty beklager i sag om Radio24syv
 • Artikel: Automated technologies and the future of Fortress Europe
 • Udtalelse fra Director of Amnesty International Tech: Facebook must help ‘lead fight against hate speech’

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *