Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 12

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

NYE LOVFORSLAG

 • Justitsministeren har fremsendt ændringsforslag til lov om knive og blankvåben m.v.

 

NYE BESLUTNINGSFORSLAG

 • Folketinget har fremsat forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ytringsfrihedskommission.
 • Folketinget har fremsat opfordring til regeringen om at foretage en nøjagtig og offentligt tilgængelig kortlægning af overvågningskameraer i det offentlige rum, som kan danne grundlag for en bedre og mere effektiv anvendelse fra politiets side samt skabe et mere kvalificeret grundlag for den offentlige debat om overvågning.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil bede Rigspolitiet om en vurdering af, og en opgørelse over, hvorvidt anmeldte hadforbrydelser henlægges eller ikke i tilstrækkelig grad efterforskes, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan redegøre for, om han er enig med en byretsdommer i, at det er en overtrædelse af den i øvrigt ytringsfrihedskrænkende “racismeparagraf, 266b”, at sammenligne islamisme med nazisme, eller er ministeren enig med spørgeren i, af paragraffen reelt er udvidet til at være/blive brugt som en blasfemiparagraf?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil redegøre for udviklingen i antallet af administrative frihedsberøvelser efter politiloven fra 2004 frem til i dag?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil oplyse hvor mange klagesager der har der været over administrative frihedsberøvelser fra 2004 frem til i dag, og hvor mange af disse sager, der har givet hhv. politiet og klager medhold fordelt på hvert enkelt år, samt hvor mange, der er anket til hhv. Landsret og Højesteret?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil redegøre detaljeret for, hvordan man fra ministeriets og Rigspolitiets side fulgte op på den såkaldte COP15-dom?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil redegøre for, hvor mange penge politiet har udbetalt i erstatning til personer, der uberettiget var frihedsberøvet efter politilovens bestemmelser om administrativ frihedsberøvelse i årene 2004 frem til i dag opgjort på hvert enkelt år?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren, på baggrund af COWI’s rapport om oplevede hadforbrydelser fra oktober 2015, vil tage initiativ til, at der udarbejdes undersøgelser om oplevede hadforbrydelser kontinuerligt, f.eks. hvert fjerde år eller med et andet interval, således at det bliver muligt fremadrettet også at følge udviklingen og handle derefter?
 • Foreløbigt svar på spørgsmål om, ministeren, på baggrund af COWI’s rapport om oplevede hadforbrydelser fra oktober 2015, vil være indstillet på at overveje en tværministeriel handleplan vedrørende bekæmpelse af hadforbrydelser?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren er enig i, at flygtningevandringen på motorvej E-45 d. 9. september 2015 var af både stor interesse og vigtighed for den danske befolkning, og i bekræftende fald, om ministeren mener, at det er et problem, at det i lange perioder d. 9. september 2015 ikke var muligt for pressen, at dokumentere politiets håndtering af situationen?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan bekræfte, at der i forbindelse med anholdelsen af fotograf Martin Lehmann d. 9. september 2015 og den senere sigtelse har været foretaget en afvejning af pressefriheden, som den er beskyttet i GRL § 77 på den ene side og politiets ret til at gribe ind ved fare for orden og sikkerhed på den anden side, og mener ministeren ikke, at der i sager af sådan vigtighed for befolkningen er særlige hensyn at tage til pressefriheden?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at Dansk Journalist Forbund har udtalt, at anholdelsen af Martin Lehman er et brud på presse – og ytringsfriheden, og at brancheorganisationen Danske Medier undrer sig over tiltalen, idet Martin Lehman efter deres udsagn blot har passet sit arbejde?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Ombudsmanden sætter en generel undersøgelse af ministeriernes brug af meroffentlighedsprincippet i ministerbetjeningssager i bero.
 • Ombudsmanden er alvorligt bekymret for udlændinge i Vridsløselille.
 • Rigsadvokaten genoptager straffesager om mobiltelefoner i varetægtssurrogat.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.


ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *