Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 11

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Torsdag den 14. marts, klokken 12:15: Åbent samråd om offentligt ansattes ytringsfrihed

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig med folketingsmedlem Naser Khader i, at en navngiven fynsk politiassistent har overskredet grænserne for, hvad en politimand kan skrive og sige i en offentlig debat, og hvilken konsekvens ministeren vil tage af sin holdning til sagen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt artiklen »Naser Khader i direkte angreb på fynsk politiassistent: »Han skal ikke gemme sig bag sin uniform«« fra BT den 23. februar 2019 giver ministeren anledning til at præcisere reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at overveje at indføre et princip om, at den dømte skal betale, hvad han skylder det danske samfund, før han kan udnytte sin ret til at anke.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan redegøre for forskellen på en gruppering og en bande.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt politiet fortsat har redskaberne til at definerer bander og bandekonflikter.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt partiet Klaus Riskær Pedersen bryder med Dataforordningsloven.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det efter ministerens opfattelse er god regeringsførelse, at medlemmer af Folketinget må vente i månedsvis på svar, der er nødvendige for udførelse af deres parlamentariske arbejde, som det er tilfældet med svaret på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 565-569, alm. del, folketingsåret 2017-18, stillet den 26. september 2018, som ministeren efter 5 måneder endnu ikke har besvaret, ligesom den tidshorisont for besvarelse, som ministeriet oplyste i de foreløbige svar af 24. oktober 2018, har vist sig ikke at holde.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil tvinge Post Danmark vha. lovgivning som i Sverige, hvis dialogen mellem Post Danmark og udenlandske netbutikker ikke fører til nogen aftale.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt skattemyndighederne har gennemført kontrolaktioner for at afgøre, om de angivne værdier på forsendelser er korrekte, eller om der snydes med dem.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der gøres i Danmark for at dæmme op for snyd ift. momsbagatelgrænsen.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt revision har signifikant betydning for antallet af fejl i virksomheders skatteregnskaber.
 • Transport- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil kommentere de tre artikler, der er omtalt i begrundelsen, og det forhold, at et hus er blevet usælgeligt på grund af planerne om motorvejen, herunder hvorvidt ministeren mener, at det er rimeligt, at borgerne selv skal bære omkostningen for statens planer.
 • Transport- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor længe ministeren mener, at det er rimeligt, at borgere skal leve i uvished om, hvorvidt en motorvej reelt skal opføres
 • Transport- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt den lange periode af uvished for borgerne giver ministeren anledning til at overveje ændringer i procedurer og lovgrundlag.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om enighed i artiklen ”Ikke kun ofre for vold skal have hjælp: Minister vil have hjælp til gerningsmanden”, Politiken.dk, den 27/12-18.
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at ministeriet ikke vil oversende Rigspolitiets høringssvar til den nye lov om Center for Cybersikkerhed til Folketinget eller offentliggøre det.
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor ministeren har vurderet, at høringssvarene fra Rigspolitiet vedrørende den nye lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed skal holdes internt, så Folketinget og offentligheden ikke får høringssvarene at se.
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren ikke mener, at det er et demokratisk problem, såfremt den lovgivende forsamling og offentligheden ikke får mulighed for at se høringssvarene fra en central aktør som Rigspolitiet forud for behandlingen af lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Dom i sag om forsøg på at tilslutte sig IS i Syrien.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *