Obamas plan for lukningen af Guantanamo

Præsident Obama offentliggjorde forleden sin plan for, hvordan den berygtede fangelejr på Guantanamo skal lukkes. Planen kan findes her. Obama insisterer fortsat på at få Kongressen til at hjælpe ham med at få lejren lukket, men som beskrevet tidligere her på bloggen (se her) så har præsidenten indtil videre løbet panden mod en mur. Der er ingen grund til at tro, at Kongressen pludselig skulle være blevet mere interesserede i at lukke Guantanamo og derfor er der da heller ingen, der tror på, at det skulle lykkes denne gang. Så med mindre Obama som øverstbefalende for de væbnede styrker udsteder en præsidentiel ordre og lukker skidtet selv, så sker det nok ikke i hans regeringstid. Og det skridt ser det ikke ud til, at han er særlig glad for at skulle tage.

Den fremlagte plan for lukningen af Guantanamo er ikke desto mindre interessant, fordi den løfter sløret for, hvordan det formentlig vil komme til at tage sig ud, når/ hvis lejren en eller anden dag vil bliver lukket. Intentionen er (ikke overraskende), at amerikanerne vil komme af med alle de fanger de kan inden en lukning, og det er ret tydeligt, at regeringen i denne tid sætter alle sejl til for at kunne overføre de fleste af de henved 100 resterende fanger til andre stater, evt. fangernes hjemlande. Mange af dem, der ikke kan løslades/ overføres vil Obama så retsforfølge og han lægger bl.a. op til at tage et opgør med det meget omtalte militærkommissionssystem, der i årevis har forsøgt at få retsforfulgt en del af fangerne. Tilbage vil der så være en kerne af fanger, der hverken skal løslades eller retsforfølges og de skal så overflyttes til et fængsel i USA, hvor de fortsat skal sidde indespærret. Og hjemlen til at opretholde indespærringen af disse personer skal ifølge amerikanerne findes i den humanitære folkeret. Som led i den påståede væbnede konflikt med al Qaida og ‘associated forces’ forbeholder USA sig nemlig ret til at tilbageholde medlemmer af al Qaida som fjendtlige kombattanter indtil konflikten er overstået.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *