Et bidrag til udvikling af cyber jura: Tallinn Manualen 2.0

Det er almindelig anerkendt, at folkeretten gælder i cyber space. Det vil sige, at de folkeretlige regler om blandt andet magtanvendelse, jurisdiktion, suverænitet, tvistbilæggelse, humanitær folkeret, menneskerettigheder, diplomatret, osv. regulerer det internationale samarbejde (og konflikter) også i cyber space. Det er imidlertid mindre klart, hvordan de særlige udfordringer, som begivenheder i cyberspace rejser for anvendelsen af folkeretten, skal løses i praksis.

I erkendelse heraf har det Tallinn baserede NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) for nogle år siden påbegyndt en proces, hvor man forsøger at udarbejde en manual, der giver et bud på cyber juraens tilstand på en række retsområder. CCDCOE er et NATO-akkrediteret forsknings- og træningscenter, der beskæftiger sig med uddannelse, konsultationer, lessons learnt og udvikling inden for cybersikkerhed. Det er altså ikke statsrepræsentanter, men akademikerne i denne institution, der står for CCDCOEs publikationer.

Denne interesse for cyber jura udmøntede sig i 2013 i Tallinn Manual 1.0, der havde fokus på magtanvendelses-reglerne og den humanitære folkeret. Nu fortsætter arbejdet så med en opdateret og udvidet version Tallinn Manual 2.0. Det er stadig CCDCOE under ledelse af professor Michael Schmitt, der sammen med en ekspertgruppe af 20 folkeretsprofessorer udarbejder manualen, hvor man altså håber at kunne bidrage en praktisk anvendelig manual (håndbog) inden for cyber jura. Formålet er således ikke at lave en traktat eller konvention om cyber jura, men snarere at afklare, hvor retstilstanden står i dag, og på den vis bidrage til retsudviklingen på dette interessant og vanskelige område.

David Kendal

Folkeret for folket David Kendal er chefkonsulent i Udenrigsministeriets Folkeretskontor. David, der er uddannet i København, Leiden og Cambridge, blogger inden for et bredt spektrum af aktuelle folkeretlige emner. Synspunkterne i denne blog er personlige og kan ikke tilskrives andre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *