Analyse i anledning af Danmarks formandskab for Europarådet

Justitia udgav i mandags en analyse, som denne blogger har skrevet i anledning af, at Danmark overtager formandsskabet for Europarådet til november.

Analysen kan findes her. En kronik der gengiver dele af argumentet og tilføjer et par øvrige pointer kan findes her.

 

Jyllandsposten har også kørt en (ret kritisk) historie om konventionen, der er centreret om et interview med Gorm Toftegard fra Aarhus Universitet. Her optræder en række udtalelser fra denne blogger side om side med flere jurister, der er en del mere skeptiske over for konventionen end jeg er.

Det kommende danske formandsskab blev endvidere diskuteret ved et glimrende folkeretsseminar arrangeret af Udenrigsministeriet, der blev afholdt i går – den 18. januar.

Det primære formål med analysen fra Justitia er at anlægge et folkeretligt ”generalist-perspektiv” på EMRK og at se det forestående formandskab i lyset af den aktuelle krise i den liberale retsorden. Kogt ind til benet er argumentet, at Danmark er et lille land, der har stærkt behov for en stærk international retsorden – især i Europa – og at vi derfor til stadighed skal sikre, at der er den fornødne folkelige opbakning og respekt om konventioner som EMRK. Vi er derfor nødt til at tage den aktuelle krise i den liberale orden alvorligt og gøre, hvad vi kan for, at respekten og opbakningen sikres. Det kræver, at vi – om nødvendigt – er parate til at anlægge et kritisk blik på de dele af konventionen, der er kommet ud af trit med samtiden, og sluge nogle kameler. Jeg peger i analysen på to områder, hvor konventionspraksis – efter min opfattelse – er kommet ud af trit med samtidens politiske forventninger til konventionen.

Jeg forventer ikke, at alle er enige i indholdet af analysen, men jeg håber, at det kan indgå i den aktuelle debat. Så vidt jeg forstår på Jacob, så er det Justitias tanke, at min analyse vil blive fulgt op af bidrag fra andre, der måtte have noget at bidrage med i debatten om EMRK og formandsskabet.

Lad mig i den forbindelse også lige pointere, at vi meget gerne trykker indlæg/ bidrag på denne blog om emnet.

 

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *