Advokater i frontlinjen

Ytringsfrihed stammer tilbage fra antikkens Grækenland, hvor man dog kun under en retssag var fri til at sige sin mening uden begrænsning. I Danmark blev ytringsfriheden grundlovsfæstet i 1849 med Grundlovens § 77, hvoraf det fremgår, at enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Senere tilsluttede Danmark sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder, hvor ytringsfriheden ligeledes har en central betydning.

Retten til at sige sin mening er en af grundstenene i det danske demokrati, men grundloven giver ikke mulighed for, at man kan sige hvad man vil, hvor man vil det. Det fremgår netop af ordlyden, at retten til at ytre sig sker under ansvar for domstolene, og begrænsninger kan således ske ved lov. I Danmark er ytringsfriheden begrænset på en række områder, herunder straffelovens bestemmelser om embedsmænds videregivelse af fortrolige oplysninger, racismebestemmelsen, blasfemibestemmelsen, fremsættelse af usand sigtelse og æreskrænkelse. Hertil kommer særlige bestemmer om, at personer ikke må videregive oplysninger, som de er kommet i besiddelse af. Dette omfatter – ud over de oplagte tavshedsbestemmelser for offentligt ansatte som f.eks. politiet, efterretningstjenesterne, familiesager hos forvaltningen – ligeledes regler om advokaters tavshedspligt. Disse regler om tavshedspligt er reguleret i retsplejeloven og Advokatnævnet håndhæver reglerne med mulighed for at pålægge bøder i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne.

Uden for den vestlige del af verden findes der talrige eksempler på staters forsøg på at begrænse deres borgeres ytringsfrihed. Ofte går advokater ikke ram forbi, når stater forsøger at begrænse deres borgeres ytringsfrihed. Advokater står tværtimod ofte direkte i frontlinjen som repræsentant – eller våbendrager om man vil – for de borgere, som kæmper for demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed.

Den europæiske sammenslutning af advokatsamfund (CCBE) uddeler hvert år en Human Rights Award. I 2015 er prisen tildelt advokatselskabet Fengrui i Kina samt Intigam Aliyev fra Aserbajdsjan. Fengrui fik prisen på baggrund af en episode i juli 2015, hvor 255 advokater og andre ansatte i selskabet i løbet af 10 dage blev anholdt under forskellig påskud eller forsvandt. 30 menneskerettighedsforkæmpere fra selskabet heraf 15 advokater sidder fortsat fængslet sammen med 10 andre af selskabets medarbejdere. Fengrui delte prisen med Intigam Aliyev, idet Aliyev efter årtiers kamp for menneskerettigheder og repræsentant for personer, hvis menneskerettigheder var blevet krænket, blev anholdt og dømt under tvivlsomme forhold for blandt andet skatteunddragelse, dokumentfalsk og organiserede ulovlige forretninger.

Det er dog ikke alene uden for den vestlige verden, at der sker overgreb mod advokaters ytringsfrihed, hvor de udfører deres arbejde. I Italien er en forsvarsadvokat blevet kritiseret af en politiker for sit forsvar af en udvist pakistaner, og i UK er en advokats familie blevet udsat for dødstrusler på baggrund af offentlig kritik fra en politiker.

Ytringsfrihed er retten til at ytre sig inden for lovens rammer. Dette er en menneskeret, som ikke må ikke knægtes af trusler eller justitsmord. Advokater er som nævnt i en særlig udsat position og risikerer statslige overgreb i mindre udviklede retsstater eller overfald af ekstremister, udelukkende fordi de varetager deres opgave som advokater.

Advokatsamfundet arbejder for at styrke retssikkerheden for alle borgere i Danmark, men vi arbejder ligeledes aktivt inden for CCBE for at sikre støtte og opbakning til de advokater, som udsættes for statslige overgreb i deres virke for menneskerettigheder og retssikkerhed. CCBE udfører en vigtig opgave på dette område, og besøger bl.a. lande, hvor staten truer advokaters grundlæggende rettigheder, afgiver støtteerklæringer i konkrete sager og holder løbende øje med udviklingen i en lang række lande, hvor vilkårene for at arbejde som advokat indebærer risiko for at forsvinde, justitsmord eller overfald fra ekstremister.

Dette er en vigtig opgave. Ved at sikre advokaterne i udførelsen af deres arbejde er vi også med til at fremme ytringsfriheden og andre menneskerettigheder.

Torben Jensen

Kvalitet i lovgivningen Torben Jensen er generalsekretær i Advokatsamfundet og har tidligere arbejdet i en længere årrække som embedsmand i Justitsministeriet og praktiseret som forsvarsadvokat i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam. Torben beskæftiger sig primært med forskellige aspekter af retssamfundet, herunder kvalitet i lovgivningen, lovforberedelsen og den politiske beslutningsproces.

One thought to “Advokater i frontlinjen”

 1. Hejsa

  Hvad med borgere som bliver udsat for statslige overgreb?

  Som forfatter og forlægger af samfundskritiske bøger er jeg udsat for offentlig forfølgelse, som ingen myndigheder kan/vil/tør at gøre noget ved.

  Jeg kan ikke hyre en advokat, da de løber skrigende væk, når de ser omfanget af myndigheder, der er involveret og myndigheder afskærer mig bevidst fra midler, så jeg ikke kan betale, hvis det skulle lykkes mig at finde en advokat med mod- og mandshjerte.

  Hvad vil du foreslå? Senest har jeg fanget Højesteret i urent trav/korruption og Advokatsamfundet har også gjort sig uheldigt bemærket i forløbet og skyndt sig at afslutte en sag, da jeg fremsendte dokumentation for bedrageri.

  Mvh.
  Tinamaria

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *