Trumps angreb på Syrien – brug af magt for at afskrække brugen af kemiske våben

Lidt reklame:

Denne blogger har et bidrag i det netop udkomne Ugeskrift for Retsvæsen. der kan være relevant for de af bloggens læsere, der interesserer sig for den folkeretlige regulering af staters brug af international væbnet magt (jus ad bellum). Artiklen har titlen “Krigen i Syrien: Magtanvendelse for at afskrække fra brug af kemiske våben” og abonnenter kan hente den på UfR Online her.

Jeg argumenterer i artiklen for, at det amerikanske angreb på Syrien i april i år ikke bør anskues som en “humanitær intervention”, ihvertfald ikke som dette begreb traditiont anvendes, men i stedet som udtryk for magtanvendelse, der havde et mere begrænset formål om “blot” at afskrække Syrien fra at bruge kemiske våben i den syriske borgerkrig. Herefter gennemgår jeg den stærke folkeretlige norm imod kemisk krigsførelse og diskuterer, om vi befinder os i det tidlige stadier i udviklingen af sædvaneretlig adgang til at brug magt i andre stater for at stoppe brug af kemiske våben mod civile.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

One thought to “Trumps angreb på Syrien – brug af magt for at afskrække brugen af kemiske våben”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *