En splittet domstol

Indlægget er skrevet af de to gæstebloggere, Mikkel Jarle Christensen, lektor i retsvidenskab, og Astrid Kjeldgaard-Pedersen, adjunkt i folkeret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Det juridiske efterspil efter De Røde Khmerer I et forsøg på at skabe det perfekte kommunistiske samfund i Cambodia begik De Røde Khmerer mellem 1975 og 1979 det største massedrab i […]

Read More

Historisk afstemning om afskaffelse af atomvåben – Danmark stemmer i mod

Gæsteblog af Rikke Ishøy, chefkonsulent, Dansk Røde Kors Den 27. oktober 2016 vedtog FNs Generalforsamlings Første Komite resolution L.41 om afholdelse af forhandlinger i 2017 om et juridisk bindende instrument, der skal forbyde atomvåben og føre til deres fuldstændige afskaffelse. Denne historiske resolution blev vedtaget med et overvældende flertal: 123 stater stemte for, 38 imod […]

Read More

Human Rights Quarterly: Expanding or Diluting Human Rights?: The Proliferation of United Nations Special Procedures Mandates

  I det netop udgivne akademiske tidskrift, Human Rights Quarterly, har jeg sammen med Senior Lecturer Rosa Freedman fra Birmingham Law School, været medforfatter på en artikel om FN’s ‘Special Procedures System’. Nedenfor følger abstract til artiklen: “The United Nations Special Procedures system was described by former UN Secretary General Kofi Annan as “the crown […]

Read More

Advokater i frontlinjen

Ytringsfrihed stammer tilbage fra antikkens Grækenland, hvor man dog kun under en retssag var fri til at sige sin mening uden begrænsning. I Danmark blev ytringsfriheden grundlovsfæstet i 1849 med Grundlovens § 77, hvoraf det fremgår, at enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for […]

Read More

Inkorporering af FN’s torturkonvention i dansk ret

I går og i dag er Danmark til ”menneskerettighedseksamen” ved FN’s tortur-komité. I den forbindelse har Justitia i samarbejde med DIGNITY (Dansk Institut mod Tortur) udarbejdet en ny analyse, som behandler spørgsmålet om, hvorvidt Danmark bør inkorporere FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (CAT) i dansk ret. FN’s […]

Read More