Folkeretlig fætter-kusine fest i New York

Det er International Law Week i New York i denne uge. Det vil sige, at retscheferne fra udenrigsministerier i alle 194 FN lande er i byen for at diskutere folkeretlige emner af enhver afskygning. Ugen startede med en række seminarer under årets overskrift Globalization: international law and the global citizen. Så kom turen til drøftelsen af Den Internationale Folkeretskommissions (ILC) rapport for 2015, hvor ILC igen har taget livtag med række folkeretlige emner. ILC er en ekspertkommission på 36 medlemmer fra hele verden, der udarbejder forslag til traktater til FNs medlemsstater og har stået fadder til folkeretlige hjørnesten som traktatrets-konventionen, udkastet til statsansvarsreglerne og statutten for Den Internationale Straffedomstol. Emnerne på ILCs dagsorden i dag spænder også vidt, fra beskyttelse af miljøet i væbnet konflikt over immunitet for statsrepræsentanter til jus cogens. Under debatten får staterne mulighed for at forklare ILC, om kommissionen er på rette vej – kort sagt – om staterne synes, at ILC har ramt folkeretten, som den ser ud! De nordiske lande har en veletableret tradition for samarbejde og afgivelse af fælles nordiske indlæg til ILC-debatten. Torsdag var det tid til taler fra præsidenterne fra Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) og Den Internationale Straffedomstol (ICC) i FN Generalforsamlings plenarsal under formand Lykketofts myndige ledelse. Fra torsdag aften starter så International Law Weekend, hvor bl.a. American Bar Association sponserer et spændende folkeretligt program.

Som det ofte er tilfældet med denne type møder, er networking og uformelle samtaler en meget væsentlig del af programmet. Og her menes ikke bare de mange møder og receptioner, som FN missionerne afholder for at præsentere deres kandidater til internationale domstole og kommissioner. For retscheferne giver International Law Week også en unik mulighed for at vende dagligdagens små og store problemer med kollegaer fra hele verden. Om det er magtanvendelse i Syrien eller konsulære principper for personer med dobbelt statsborgskab, så er det altid nyttigt at høre, hvordan andre ser på sagerne. Det resulterer i, hvad der bedst kan karakteriseres som ”folkeretlig speed-dating” i FNs Delegates Lounge i marginen af det formelle program, hvor retscheferne i halv-times møder tester argumenter, forsvarer synspunkter og deler frustrationer med kollegaer.

IMG_0556 (002)

 

Billedetekst: Den danske retschef, Tobias Elling Rehfeld lytter opmærksomt til det nordiske indlæg under debatten om Den Internationale Straffedomstol, afgivet af de nordiske landes fælles kandidat til ILC, finske dr. Marja Lehto.

 

David Kendal

Folkeret for folket David Kendal er chefkonsulent i Udenrigsministeriets Folkeretskontor. David, der er uddannet i København, Leiden og Cambridge, blogger inden for et bredt spektrum af aktuelle folkeretlige emner. Synspunkterne i denne blog er personlige og kan ikke tilskrives andre.

One thought to “Folkeretlig fætter-kusine fest i New York”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *