Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder uge 41

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Tirsdag den 11. oktober afholdes der åbent samråd i bl.a.

Torsdag den 13. oktober afholdes der åbent samråd i bl.a.

NYE LOVFORSLAG

Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven om indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Forslag til lov om ændring af straffeloven om kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Endeligt svar på spørgsmål om de lovgivningsmæssige rammer og myndigheders tilsyn med private efterforskere.
  • Endeligt svar på spørgsmål til social- og indenrigsministeren om, hvilke initiativer hun – ud over efteruddannelse af sagsbehandlerne – vil tage for at sikre, at sagsbehandlere og ledere i kommunerne bliver klædt på til at sørge for, at lovgivningen vedr. anbragte børn bliver fulgt i praksis
  • Endeligt svar på spørgsmål til social- og indenrigsministeren om, hvorfor de problemer, som plejefamilierne tydeligvis oplever i forbindelse med manglende tilsyn, ikke har givet anledning til, at Ankestyrelsen har gennemgået dette område mere indgående med praksisundersøgelser, og hvorfor der i det hele taget ikke er fulgt op på denne viden.
  • Endeligt svar på spørgsmål til social- og indenrigsministeren om, hvorfor man i så lang en årrække ikke har lavet undersøgelser, der kunne dokumentere, om anbragte børn rent faktisk har fået de lovbestemte, personrettede tilsynsbesøg.
  • Endeligt svar på spørgsmål til social- og indenrigsministeren om, hvilke initiativer ministeriet konkret tog, da Ankestyrelsens undersøgelse fra 2011 gjorde det klart, at kommunerne i 65 pct. af sagerne om flytning eller hjemgivelse af anbragte børn undlod at holde de lovpligtige samtaler med børnene, inden der blev truffet afgørelse i sagerne.
  • Endeligt svar på spørgsmål til social- og indenrigsministeren om, hvilke sanktionsmuligheder der har været og er over for kommuner, der ikke lever op til deres forpligtelser over for anbragte børn, f.eks. børnefaglige undersøgelser, handleplaner, børnesamtaler, systematisk opfølgning og tilsyn

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

  • EU-domstolen har afsagt dom i sagen C-218/15 om princippet om anvendelse af strafbestemmelser med tilbagevirkende kraft.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *