Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 7

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

NYE LOVFORSLAG

 

 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.)

 

Høringsfrist: 04-03-2020

 

 • L 110 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love. (Kontrolpakken og gebyrfinansiering af hvidvasktilsyn).
 • L 102 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning. (Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning).

 

 

 • L 104 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet).
 • L 106 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Ankestyrelsens sammensætning og behandling af sager om uenighed mellem kommuner m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om forløbet omkring Scandinavian Star og offentligt ansattes ytringsfrihed.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt dansk politi i sit efterforskningsarbejde benytter en DNA-test, hvor det også er muligt at spore tætte slægtninge til gerningsmanden
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilke tilfælde ministeren vurderer, at databeskyttelsesforordningen fungerer uhensigtsmæssigt og bebyrdende for mindre dataansvarlige
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad det mere konkret er for adfærd hos de store techgiganter, som gør ministeren bekymret omkring databeskyttelsesforordningen
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at det er muligt at sende en SMS eller en ukrypteret e-mail med følsomt eller fortroligt indhold til en socialt udsat person i henhold til persondataforordningen efter at have foretaget en konkret afvejning af borgerens interesser og rettigheder
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Rap over nallerne til åbenmundet politimand”

 

 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af adoptioner uden samtykke for hvert år siden 2015
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Socialstyrelsen har igangsat projektet ”Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge”

 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om eksempler fra kommuner, der har positiv erfaring med nedbringelse af hjemløshed
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager der har været om frivillig- eller tvangsanbringelse med en udgift på 2.050.000 kroner eller derover hvert år de seneste 5 år
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager den gennemsnitlige socialrådgiver sidder med på børne- og familieområdet

 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte Ankestyrelsen omgør anbringelsessager opgjort på årlig basis de sidste ti år

 

 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke krav der stilles for at blive godkendt som plejefamilie

 

 • § 20-spørgsmål – Justitsministeren har svaret på et spørgsmål, om hvorvidt 16 straksreaktioner ud af 470 sager i 2019 i ungdomskriminalitetsnævnet efter ministerens egen holdning er tilfredsstillende, og om de efter ministerens egen holdning stemmer overens med hensigten bag reformen?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

 

Ministerierne

Forsvarsministeriet

 

Udlændinge- og integrationsministeriet

 

Social- og indenrigsministeriet

 

Udenrigsministeriet

 

Beskæftigelsesministeriet

 

Erhvervsministeriet

 

Regeringen.dk

Domstolene 

Anklagemyndighedens vidensbase:

 

 

 

Ligebehandlingsnævnet

 

PET

 

Nationale organisationer/institutioner 

Institut for menneskerettigheder

 

K-news:

 

Jura § Info

 

Amnesty

 

Advokatsamfundet

 

Danske advokater

 

Vive

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet 

 

 

 

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

 

 

 

EU kommissionen

 

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *