Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 50

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Socialministeriet:

 • L 27 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.).

Udlændinge- og integrationsministeriet:

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Skatteministeriet:

 • L 73 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det ville gavne retssikkerheden at definere det formål, der hjemler adgangen til at behandle og samkøre data.

Justitsministeriet:

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt gæld til det offentlige mht. sagsomkostninger i straffesager, bøder, offerbidrag mv. forældes i medfør af kapitel 7 i forældelsesloven, og om, hvor mange kriminelle, der har fået slettet deres gæld til politiet de seneste 10 år uden at betale.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved politi- og anklagemyndighed ved sager vedr. økonomisk kriminalitet generelt samt online økonomisk kriminalitet specifikt.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren forventer at tage lovgivningsmæssige og/eller andre initiativer på baggrund af rapporterne om voksenansvar og ungdomskriminalitet (Reelt indholdsløst).
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om at fremhæve de vigtigste resultater i de fire rapporter om voksenansvar og ungdomskriminalitet.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan borgerens retssikkerhed sikres, såfremt en kommune ikke handler på en viden om lovbrud i sagsbehandlingen i henhold til deres forpligtigelser”.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • L 14 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love. (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af National Enhed for Særlig Kriminalitet).
 • ERU, Alm.del – Bilag 93: Statsministerens december-redegørelse for afviklingen af lovprogrammet.
 • ERU, Alm.del: Talepapir fra samrådet den 7/12-21 om digital børnebeskyttelse.
 • REU, Alm.del – Bilag 84: FN’s Racediskriminationskomités anbefalinger til Danmark.
 • REU, Alm.del – Bilag 87: Henvendelse af 9/12-21 fra Den Sociale Retshjælps Fond m.fl. om ændring af reglerne om sagsomkostninger i straffesager.
 • REU, Alm.del – Justitsministerens talepapir fra åbent samråd den 7/12-21 om retningslinjer for opbevaring af e-mails og sms-beskeder m.v.
 • SOU, Alm.del – Bilag 60: Rapport: De oversete børn – Børn af forældre med psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har brug for, fra Børns Vilkår og Psykiatrifonden.
 • SOU, Alm.del – Bilag 68: Rapport: “FORANDRINGSKRAFT – fire forudsætninger for social forandring” fra Rådet for Socialt Udsatte.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet:

Forsvarsministeriet:

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

Amnesty:

Danske advokater:

Vive:

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Savran v. Denmark (application no. 57467/15) – Deportation of mentally ill Turkish national resident in Denmark following criminal convictions.
  • Violation of Article 8 of the Convention and no violation of Article 3 of the Convention.

Europarådet

EU-kommissionen

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *