Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 49

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke dele af lovudkastet om indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder, som Kriminalforsorgen har kompetencen til og kan træffe beslutning om at iværksætte.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke gennemsnitlige sagsbehandlingstider ministeren forventer for hhv. civile sager og straffesager ved domstolene i 2022 og 2023.
 • Om slettede sms’er
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sms’er der er sendt mellem statsministeren, departementschef Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape i perioden 1. november 2020 til 10. november 2020 (henviser også til andet spm).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, det er korrekt, at samtaler i chat-funktionen i ministeriets journaliseringssystem slettes efter 30 dage, og vil ministeren i bekræftende oplyse, om det er teknisk muligt at genskabe de slettede chat-samtaler, om man har genskabt nogle af disse chat-samtaler og om nogle af disse er udleveret til Granskningskommissionen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren kan bekræfte, at såfremt kriminelle sletter deres sms-beskeder, vil politiet ikke kunne genskabe dem.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, det er korrekt, at PET er blevet presset af regeringen i sagen om danske kvinder og børn i Syrien.

Social- og Ældreudvalget

 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange klager Ankestyrelsen har behandlet i perioden 2018-2020 efter servicelovens § 110.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 – Alm.del

 • 71, Alm.del – Bilag 20: Sundhedsstyrelsens Monitorering af tvang i psykiatrien for perioden 1/7-2020 til 30/6-2021 samt særskilt opgørelse med Sundhedsdatastyrelsens tabeller over tvangsindlæggelser og tvangsforanstaltninger.
 • 71, Alm.del – Bilag 23: Justeret udgave af Sundhedsstyrelsens Monitorering af tvang i psykiatrien for perioden 1/7-2020 til 30/6-2021 samt særskilt opgørelse med Sundhedsdatastyrelsens tabeller over tvangsindlæggelser og tvangsforanstaltninger.

Ligestillingsudvalget

 • LIU, Alm.del – Bilag 24: Henvendelse af 1/12-2021 fra Institut for Menneskerettigheder om at de har offentliggjort en kortlægning af hvilke lande i Europa, der har en tværgående, national handlingsplan mod hadforbrydelser, hadefulde ytringer og diskrimination

Social- og Ældreudvalget

 • SOU, Alm.del – Bilag 56: Oversendelse af undersøgelse fra retssikkerhedsenheden af kommunernes vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre samt det rådgivende organs bemærkninger hertil.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Announcement of a Grand Chamber case Savran v. Denmark
  • The case concerns a Turkish national who had been resident in Denmark for most of his life. He was deported in 2015 following a 2008 expulsion order given for violent crimes he had committed in the 2000s. He suffers from mental impairment.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *