Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 5

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilke beredskabsopgaver der bliver målt responstid.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, er der i dag opgaver, som Nordsjællands Politi ikke rykker ud til pga. for lang køretid.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes bidrager en omstrukturering af Nordsjællands Politi.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens talepapir fra samrådet den 11/1-18 om hashsalg på Christiania.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil følge henvendelsens opfordring til at bruge Tibetkommissionens beretning som afsæt til at optimere politiets regelsæt og praksis på relevante områder.
 • Justitsministeren har orienteret om et lovudkast til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, stikprøvevis alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.).
 • Børne- og socialministeren og økonomi- og indenrigsministeren har orienteret om et brev til kommunalbestyrelsesmedlemmer om kommunernes ansvar over for udsatte børn og unge
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål med ordlyden: Er ministeren enig i kritikken i henvendelsen fra Lisbeth Riisager Henriksen af 9. januar 2018, om at der reelt foregår en kvantitativ målstyring af tilkendelse af førtidspension, også efter 2014, og at dette ikke rimer med retssikkerhedsprincipperne?
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, kommentar til henvendelse af 8. januar 2018 fra Linkon Mohamad om menneskerettighedssituationen i Bangladesh.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Europarådet: Time to renew our commitment and halt the deterioration of human rights (see the Commissioner’s Annual Activity Report 2017)
 • Article 19: Turkey – Free expression cases trigger constitutional crisis
 • Human Rights Watch: Sri Lanka: Repeal Draconian Security Law – For decades, the PTA has been used to arbitrarily detain suspects for months and often years without charge or trial, facilitating torture, and other abuse.
 • Index on Censorship: It’s not just Trump: US media freedom fraying at the edges. A review of threats to press freedom.
 • Amnesty: Egypt: Authorities must cease interference in upcoming election and set guarantees for free candidacy

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 5”

 1. t.o. findes
  Kronprinsesse Mary’s, Udenrigsministerens og Statsministerens taler på PACE’s website:

  http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session

  under Media Ressources.

  Udskrifter under VERBATIM, inkl. Samuelsens og Løkkes svar på spørgsmål fra PACE.

  Det danske formandskab er ikke ødselt med at lægge talerne på formandskabets officielle side, og Samuelsens taler i forb. med DKs formandskab
  for Europarådets Ministerkomité ligger ikke under Samuelsens taler på UMs side.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *