Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 4

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Tirsdag den 23. januar klokken 14: Åbent samråd med justitsministeren om databeskyttelseslovforslaget (oplysningspligt og viderebehandling af personoplysninger)

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det nævnte ændringsforslag i den foreliggende form vil være et ekspropriativt indgreb over for de pågældende eksempelvis selvejende institutioner.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han vil oplyse eksempler på ”lovbestemte forpligtigelser” i lovforslaget om ændring af straffeloven.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeriet i forbindelse med overvågningen af bemyndigelsen, udover at føre en liste med bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af bestemmelsen, også fører en indholdsmæssig overvågning af brugen af bemyndigelsen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan bemyndigelsen til at udstede bekendtgørelser efter databeskyttelsesloven er udmøntet i praksis.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han i forlængelse af svar på spørgsmål 15 kan bekræfte, at myndigheder med hjemmel i offentlighedslovens § 17 kan fastsætte generelle retningslinjer, der giver ret og pligt til aktiv offentliggørelse af ikke-fortrolige personoplysninger i forbindelse med postlister.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han i forlængelse af svar på spørgsmål 15 vil sikre, at myndigheder bliver informeret om muligheden for at fastsætte retningslinjer efter offentlighedslovens § 17.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken betydning lovforslagets § 5, stk. 3 overordnet har for politiets og PET’s adgang til data eller mulighed for at opnå adgang til data uden Folketingets samtykke.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes lovforslagets § 5, stk. 3 giver politiet mulighed for at få adgang til anvendelse af yderligere data, som kan bruges til at foretage brede databaserede analyser.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han eller regeringen har planer om at benytte bemyndigelsen i lovforslagets § 5, stk. 3 til at sikre politiet yderligere adgang til data
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han vil redegøre for sit syn på, hvorledes lovforslagets § 5, stk. 3 i kombination med politiets analysesystem POL-INTEL, der kan foretage brede databaserede analyser, medfører risiko for fremtidig masseovervågning foretaget af politiet?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han kan garantere, at politiet får mulighed for at foretage masseovervågning.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hans kommentar til artiklen »Med politisk vilje: Borgernes retssikkerhed og statens deling af data kan gå hånd i hånd«.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes hans svar til Folketinget om oplysning til borgerne om registreringen fra den datamodtagende myndighed efter videregivelse af data hænger sammen med de nye anbefalinger fra EU’s kommende dataråd.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om problematikkerne i artiklen ”Dansk lov går stik imod udmelding fra europæisk datavagthund” fra version2.dk den 15/12-17 rejst af jurist Catrine Søndergaard Byrne.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om argumentet om, at privatlivets beskyttelse er en grundrettighed og en del af grundloven, og at det derfor kræver lovhjemmel at krænke privatlivets beskyttelse.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag til bemyndigelsen i lovforslagets § 5, stk. 3.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag til lovforslagets § 23.
 • Udlændinge- Integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt hun har kendskab til de konkrete udtalelser fra prædikanterne, der ligger til grund for, at Udlændingestyrelsen har sat dem på sanktionslisten.
 • Udlændinge- Integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, at Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet afviser at give Radio24syv aktindsigt i de konkrete og på internettet i forvejen offentliggjorte udtalelser fra prædikanterne på sanktionslisten, som Udlændingestyrelsen har lagt til grund for at sætte dem på listen.
 • Udlændinge- Integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, at Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet afviser at give Radio24syv aktindsigt i de konkrete og på internettet i forvejen offentliggjorte udtalelser fra prædikanterne på sanktionslisten, som Udlændingestyrelsen har lagt til grund for at sætte dem på listen.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *