Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 48

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår myndigheder kan videregive oplysninger til Nationalt Id-center, og hvornår Nationalt Id-center vil være forpligtet til at slette oplysninger
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvilke oplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, en bistandsværger for f.eks. en tvangsindlagt psykiatrisk patient har ret til at få kendskab til
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan redegøre for baggrunden for, at Rigsadvokaten vurderer, at der er grundlag for at gå videre med en opløsningssag i forhold til banden Loyal to Familia
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan oversende de papirer, som justitsministeren har modtaget fra Rigsadvokaten i forhold til, at Rigsadvokaten vurderer, at der er grundlag for at gå videre med en opløsningssag i forhold til banden Loyal to Familia
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilke typer af sager det vil være relevant for skattemyndighederne at indhente teleoplysninger til brug for skattekontrollen
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man kan afgrænse de situationer, hvor det vil være relevant for skattemyndighederne at komme i besiddelse af teleoplysninger
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan redegøre for fordele og ulemper ved, at Skatterådet bemyndiges til at godkende en anmodning fra skattemyndighederne til teleselskaber om borgeres teleoplysninger til brug for skattekontrollen
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan beskrive den klageadgang, som det vil være relevant at indføre
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål, i hvilket omfang vil Skattekontoret hos Folketingets Ombudsmand kunne behandle sager, hvor der klages over skattemyndighedernes indhentelse af teleoplysninger
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål, om SKATs borger- og retssikkerhedschef kan anmodes om en årlig udtalelse om SKATs brug af redskabet om brug af teleoplysninger
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange der er blevet dømt efter § 13 B, § 13 C og § 14, stk. 1, og hvor mange der er blevet dømt efter § 82
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor man ikke afventer skattelovrådets arbejde og allerede nu foregriber dette ved at nedkriminalisere §13 B og ikke viderefører § 13 C og § 14, stk. 1
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad en ratificering af Protokol 16 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vil indebære for Danmark
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringen agter at undertegne og ratificere Protokol 16 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og i givet fald hvornår
 • Kulturministeren har besvaret et spørgsmål, om kommuner har et ansvar for, at kommuner undersøger islamiske foreninger m.v.
 • Kulturministeren har besvaret et spørgsmål om hvorledes ministeren vil sikre, at kommunerne sikrer, at de ikke samarbejder med religiøse foreninger m.v.,
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for ’hæleri’-paragraffen i hvidvasklovgivningen
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål, om status for de initiativer om styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, der blev aftalt i den politiske aftale af 21. juni 2017
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil redegøre for status for de undersøgelser, som Finanstilsynet p.t. arbejder med i forhold til sager om hvidvask i Danske Bank og Nordea
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål, om begrebet ”identitet” indbefatter trosforhold, så en person kan rammes af lovforslaget, hvis han eller hun har oplyst at være kristen m.v.
 • Tidsplanen for lovbehandlingen af databeskyttelsesloven er blevet fastsat
 • Supplerende oplysninger til EU-noten om nye databeskyttelsesregler for virksomheder

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *