Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 47

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område.

 

Torsdag den 23.11.2017, kl. 13.30

Åbent samråd med udlændinge- og integrationsministeren om udvisning af kriminelle udlændinge.
SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om forbud mod foreningen Hells Angels i Hamburg, må anses for at stride mod bestemmelserne om foreningsfrihed i Grundlovens § 78.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om der er forskelle mellem dansk og tysk lovgivning vedrørende retten til at danne foreninger.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om myndighederne i de tyske delstater, der har indført et forbud mod rockergrupperinger, har kunnet konstatere en nedgang i banderelateret kriminalitet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om forbuddene mod rockergrupperinger i de tyske delstater er blevet prøvet af den tyske forfatningsdomstol.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorledes forbuddene mod rockergrupperinger i de tyske delstater er blevet gennemført i praksis.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om forbuddene mod rockergrupperinger i de tyske delstater fungerer effektivt eller er vanskelige at håndhæve.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilken effekt forbuddene mod rockergrupperinger i de tyske delstater har haft for udgifterne til justitsvæsnet (politi, retsvæsen og kriminalforsorg).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorfor Tyskland ikke har indført et landsdækkende forbud.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det vil være muligt helt eller delvist at indføre tilsvarende regler i Danmark.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er rimeligt, at kriminelle udlændinge kan gå frit rundt i Danmark fordi de ikke kan sendes hjem til retsforfølgelse i hjemlandet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke muligheder myndighederne har for at holde særligt øje med udlændinge, som begæres udleveret af deres hjemland til straffuldbyrdelse eller retsforfølgelse.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er korrekt, at kriminelle udlændinge der ikke kan udleveres til deres hjemland, kan bevæge sig frit rundt i Danmark på ubegrænset tid.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvor ofte danske domstole henviser til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forbindelse med afgørelser i udvisningssager.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange domme der ikke bliver efterlevet i medlemslandene fordelt på lande.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af byretter i 2006 og i 2016/17.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvor ofte danske domstole henviser til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forbindelse med afgørelser i udvisningssager.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange domme der ikke bliver efterlevet i medlemslandene fordelt på lande.
 • Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om en liste over plejehjem o.l., hvor ældre demente borgere administrativt frihedsberøves.
 • Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om en liste over plejehjem o.l., hvor der anvendes tvang over for ældre demente borgere.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke omstændigheder der skal være gældende for at kommune kan beslutte at lave et ”clear cut” med henblik på at afbryde kontakt mellem et tvangsanbragt barn og barnets tidligere plejeforældre.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål, om Michael Lamberts fjernelse fra hans tidligere plejefamilie med bistand fra politiet er at betragte som at være ”fjernet med magt”, jf. udsendelserne ”Hvem passer på Michael?” bragt på DR1 den 25/9-17 og 2/10-17.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål, om hvordan den faglige sammensætning er i AES.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål, om hvad anciennitet og faglig sammensætning efter ministerens mening betyder for sagsbehandlingstid og kvaliteten af arbejdet i AES.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *