Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 45

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Tirsdag d. 6. november, klokken 9:00: Møde i Tilsynet i henhold til grundlovens § 71
 • Fredag d. 9. november, klokken 10.00: Åbent samråd med justitsministeren om forhindring af spredning af terrorrelateret indhold online

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om de nye ghettokriterier, der er afgørende for, hvilke tvangsmidler der kan anvendes i udsatte boligområder.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvorvidt ministeren i forbindelse med lovforslagets behandling har overvejet, om der er tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvorvidt ministeren mener, at det er befordrende for forhandlingen mellem kommunerne og boligorganisationerne om en udviklingsplan, at forhandlingerne sker under trussel om ekspropriation fra statens side.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvorvidt der er eksempler på retlig prøvelse af en tilsvarende benyttelse af grundlovens § 73.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvordan proportionalitetsprincippet spiller ind i brugen af ekspropriation for boligafdelinger, hvor det eksempelvis kun er 2 dømte personer, der betyder, at boligafdelingen står på ghettolisten, og hvor der dermed kan eksproprieres efter lovforslaget.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvordan lighedsprincippet er opfyldt, når kun boligafdelinger, hvor der er 50 pct. eller mere med ikke-vestlig baggrund, kan være omfattet af lovforslagets mulighed for ekspropriation.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvordan ministeren konkret vil sikre, at den skønsmæssige kompetence til at udstede afviklingspåbud bliver administreret i overensstemmelse med Folketingets intentioner i lyset af kravet i grundlovens § 73, om at ekspropriation kræver tydelig hjemmel i lov.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvordan og hvornår modtagerne af et påbud kan få afklaret, om påbuddet er ekspropriation og dermed udløser ret til erstatning, når den boligorganisation, som modtager et afviklingspåbud, selv skal udarbejde den konkrete afviklingsplan.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvis en boligorganisation ikke ser andre muligheder for at afvikle området end salg eller nedrivning, er der så tale om ekspropriation.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvorvidt man har vurderet, om de foreslåede regler om afviklingspåbud og mulighed for statslig overtagelse kan gennemføres inden for rammerne af artikel 1 i første tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som beskytter mod indgreb i ejendomsretten.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 40 om, hvilke overvejelse ministeren gør sig om, at de forhøjede bøder rammer chaufførerne hårdere end vognmændene, der står bag, og finder ministeren dette retfærdigt.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 45 om, hvorfor det har taget så lang tid, før der fremsættes et lovforslag, som giver hjemmel til at ekspropriere arealer til brug for bedre internetdækning i tog, når der blev indgået en politisk aftale allerede i januar 2014 og afsat midler i oktober 2016.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 45 om, hvorvidt det skyldes manglende ressourcer og faglige kompetencer i Banedanmark, at detailprojekteringen, som skal danne baggrund for ekspropriation og udbud, vil skulle gennemføres med eksterne rådgiverfirmaer.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af alle dokumenter om revisionen af de danske logningsregler.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er normal praksis, at alle personer der bliver sigtet for overtrædelser af bestemmelser i straffeloven, med en strafferamme på 1½ år, afgiver deres DNA.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere artiklen ”Nu er forældrene frikendt: Hjalte var tvangsanbragt i månedsvis” bragt den 5. oktober 2018 på Fyens.dk.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *