Ny Justitia analyse – Krænkende adfærd og akademisk frihed: En juridisk vurdering af Københavns Universitets nye retningslinjer vedrørende krænkende adfærd

Der har i efteråret været en intens debat om Københavns Universitet (KU) nye retningslinjer vedrørende krænkende adfærd, samt KUs henstilling om at droppe udklædningsfester, som kan støde eller krænke studerende på rusture. På den baggrund har Justitia udarbejdet en analyse, der vurderer retningslinjernes forhold til akademisk frihed og ytringsfriheden. Nedenfor gengives analysens konklusion og anbefalinger, mens hele analysen kan læses her.

”Københavns Universitet har den 25. juni 2018 vedtaget nye retningslinjer for ”håndtering af krænkende adfærd”. Retningslinjerne skyldes bl.a. et hyrdebrev af 20. februar 2018 fra ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren vedrørende bekæmpelse af seksuel chikane, samt klager fra kvindelige studerende over sexisme. Overtrædelse af retningslinjerne kan resultere i disciplinærsager for både studerende og ansatte og har medført omfattende offentlig debat. 2 Retningslinjerne giver anledning til at sætte fokus på, hvor grænsen går mellem krænkende adfærd og akademisk frihed. Det konkluderes, at retningslinjerne er udformet så bredt og upræcist, at de rejser spørgsmål om, hvorvidt de griber ind i de studerende og ansattes ytringsfrihed. På den baggrund anbefales det, at retningslinjerne ændres, så der eksplicit lægges afgørende vægt på den akademiske frihed og i højere grad skelnes klart mellem interpersonel chikane, mobning og overgreb på den ene side og mere generelle ytringer beskyttet af både de ansatte og studerendes ytringsfrihed på den anden. Det bør også overvejes at ændre universitetsloven således, at § 2, stk. 2 indfører en forpligtelse til at beskytte og fremme den akademiske frihed, og således både omfatter medarbejdernes forskningsfrihed og de studerendes ytringsfrihed.”

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *