Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 43

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Åbent samråd med udlændinge- og integrationsministeren og undervisningsministeren om fordelingsprincipperne for gymnasiet. (kriterier bl.a. vedrørende etnicitet)
  • Udvalg: Undervisningsudvalget
  • Mødedato: 23-10-2018
  • Starttidspunkt: 14.00
  • Sluttidspunkt: 14.00
  • Lokale: 1-133

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange opholdssteder inkl. plejefamilier tvangsanbragte børn i gennemsnit bor hos.
 • Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en medicinstuderende, som arbejder på en psykiatrisk afdeling, kan træffe beslutning om tvangsindlæggelse.
 • Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan procedurerne og fristerne er i forhold til at klage til de forskellige instanser over at være hhv. blevet tvangsindlagt og tvangsmedicineret, herunder i tilfælde af at der ønskes en domstolsprøvelse.
 • Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt personalet på en psykiatrisk afdeling kan rette i et udfyldt magtanvendelsesskema lang tid efter, at magtanvendelsen fandt sted.
 • Ligestillingsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en forenkling af ligestillingsredegørelserne giver et fuldendt billede af arbejde med at fremme ligestilling i kommuner, regioner og staten (reelt indholdsløs besvarelse).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt videoovervågning fra et fly er “fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera”.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil arbejde på, at der opsættes flere ANPG-kameraer.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke muligheder personalet, der ledsager en fange under udgang, har for at tilbageholde vedkommende ved forsøg på flugt.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de 135 anførte situationer, hvor en dømt patient ikke vendte tilbage efter uledsaget udgang (reelt indholdsløst svar).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, hvor han bedes om generelt at oplyse om, under de forskellige anbringelsesformer, hvor mange der ikke har overholdt deres udgang, enten ved ikke at returnere som aftalt eller ved at stikke af undervejs under ledsaget udgang.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad der er baggrunden for, at der i perioden 2016-2017 er sket en nedgang i antallet af tilladelser til fodlænkeafsoning.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange anmeldelser politiet har modtaget om overtrædelse af forbuddet om at bære burka og niqab, efter forbuddet er trådt i kraft.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor mange tilfælde politiet har handlet på anmeldelser om brud på forbuddet mod burka og niqab, efter forbuddet er trådt i kraft.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren, i forlængelse af samrådet den 24/8-18 om Tibet-sagen, vil besvare samrådsspørgsmål AS skriftligt om ministres og embedsmænds ”kendskab” til back-ups af slettede e-mails i Udenrigsministeriet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke forældelsesfrister der gælder, herunder i konkrete personalesager.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren i forlængelse af samrådet den 24. august 2018 om Tibet-sagen vil bekræfte, at whistleblowerordningen på Justitsministeriets område træder i kraft den 1. januar 2019 (reelt indholdsløst svar).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan ministeren vil forholde sig, hvis der gennem whistleblowerordningen fremkommer oplysninger om myndighedernes håndtering af materialeudlevering til kommissionen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren så ikke også mener, at kommissionen vil være inhabil.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Byretsdommere: Vi føler os som enmandsorkestre i retssalen”.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Dommere: Sparekrav forhaler sagerne”.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan redegøre for udviklingen i byretternes og landsretternes personale målt i årsværk.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren finder det problematisk, at byretternes dommere skal fokusere på andet end rene dommersager under en byretssag.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil prioritere yderligere ressourcer til byretterne til ansættelse af personale, der kan varetage sekretær- og it-opgaver.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren forholder sig til Hjørrings byretspræsident Niels Otte Jensens udtalelser i artiklen ”Dommere: Sparekrav forhaler sagerne”.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren definerer hjemløshed.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at en hjemløs mand i Københavns byret er dømt for at sove alene i Købmagergade.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at det i praksis ikke bliver ulovligt at være hjemløs og sove på gaden i Danmark.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at Københavns Kommune ikke har herbergspladser nok til de hjemløse i byen, der har lovligt ophold og derfor retskrav på tag over hovedet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt dansk politi henviser hjemløse til de overnatningstilbud, der er i deres lokalområde, så de ikke er tvunget til at sove udenfor.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren har forståelse for, at hjemløse der sover på gaden, er nødt til at bære alt hvad de ejer på sig.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren har forståelse for, at hjemløse, der ikke har fået plads på et herberg, er nødt til at skærme sig mod kulden, når de sover på gaden i vintermånederne i Danmark.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til at lade de relevante offentlige selskaber under ministerens ressortområde omfatte af offentlighedsloven
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er rimeligt, at p-afgifter på private områder er steget så meget, at de nu visse steder, bl.a. Onepark-parkeringsområder i Roskilde, er på 795 kr., hvilket er et beløb, der kan vælte mange familiers månedlige budget?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *