Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 42

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOV- OG BESLUTNINGSFORSLAG

  • L 36 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel).
  • B 8 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe på anbringelsesområdet.
  • B 9 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om en udredning af EU?s indvirkning på dansk udlændingepolitik.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • BEU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 106: Spm. om, hvorvidt det er i overensstemmelse med forskelsbehandlingsloven, at virksomheder frasorterer ansøgninger på baggrund af screening for køn, alder og billede, til beskæftigelsesminsteren.
  • LIU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 10: Spm. om kommentar til artiklen: ”Nanna betaler 12.000 kroner ekstra i renter, fordi hun har haft en depression: ”Det er fuldstændig absurd””, bragt på www.dr.dk den 11/9-19, til erhvervsministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

  • Til JM: F 7 – 2019-20 (oversigt): Vil regeringen aktivt tage initiativer, og i givet fald hvilke, der kan forhindre EU-Domstolens aktivisme i at undergrave dansk suverænitet i almindelighed og den danske udlændingelovgivning i særdeleshed?
  • REU, Alm.del – 2019-20 – Bilag 19: Orientering om Rigspolitiets redegørelse for status i sagen om en televirksomheds indberetning

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Vestre Landsret

Nationale organisationer/institutioner

Danske advokater

Vive

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Europarådet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 42”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *