Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 41

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 7 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven. (Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.).
 • L 8 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan m.v.).
 • L 9 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).
 • L 18 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven. (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.).
 • L 33 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af udbudsloven. (Bortfald af retten til at dokumentere sin pålidelighed, hvis ansøger eller tilbudsgiver er udelukket som følge af endelig dom, præcisering af kravene til indholdet af opfordringer til at afgive tilbud, m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

 • §71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om at indhente en udtalelse fra Region Sjælland med deres vurdering af årsagerne til, at antallet af klagesager til Det Psykiatriske Patientklagenævn for patienter i Region Sjælland er steget fra 92 i 2015 til 198 i 2017.
 • §71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om at indhente en udtalelse fra Sikringen om deres faglige vurdering af, hvorvidt der er behov for at øge kapaciteten på Sikringen.
 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen har en målsætning om at nedbringe erhvervslivets byrder, og i givet fald hvad denne målsætning er på, til erhvervsministeren
 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer regeringen vil tage til at nedbringe erhvervslivets byrder, til erhvervsministeren¨
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at retslægerådet anbefaler personer, der ikke er psykisk syge, til behandling i psykiatrien m.m.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om domstolenes afgørelser på baggrund af retslægerådets anbefalinger som beskrevet indebærer, at personer med udviklingsforstyrrelser, som ikke har psykiske lidelser, anbringes i det psykiatriske system, selv om de ikke kan behandles af lægerne i det psykiatriske system.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en vurdering af antallet af personer med udviklingsforstyrrelser, som ikke har psykiske lidelser, der er anbragt i det psykiatriske system på baggrund af anbefalinger fra retslægerådet.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *