Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 4

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Tirsdag d. 26..01.2016

  • Folketinget 3. behandler forslag til lov om ændring af udlændingeloven om udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatur, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse

Torsdag d. 28.01.2016

  • Åbent samråd med justitsminister Søren Pind om NSA’s og andre udenlandske efterretningstjenesters overvågning i Danmark
  • I anledning af databeskyttelsesforordningen afholder Plesner, Dansk Industri og Rådet for Digital Sikkerhed en konference. Se programmet her

 

NYE LOVFORSLAG OG FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNINGER


SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Endeligt svar på spørgsmål om kommentar til advokat Eddie Khawajas blogindlæg ”Nyt forslag til ændring af udlændingeloven med retssikkerhedsmæssig betænkelig ikraftttrædelsesbestemmelse” Udgivet her på Ruleoflaw.dk
  • Endeligt svar på spørgsmål om Arbejdsskadestyrelses nuværende sagsbehandlingstid på gennemsnitligt 27 måneder.
  • Endeligt svar på spørgsmål om udviklingen er Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstid over de seneste 10 år. Svaret indeholder en statistik over dette.
  • Justitsministeren har på vegne af regeringen endeligt svaret på spørgsmål om at kommentere på beretning om datasikkerheden og redegøre for, hvilke initiativer ministeren på baggrund af beretningen agter at tage, jf. beretning nr. 4 af 15. Januar 2015 til justitsministeren, forsvarsministeren, finansministeren, erhvervs- og vækstministeren, social- og indenrigsministeren og sundheds- og ældreministeren.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

  • Europarådets Commissioner for Human Rights retter kritik af gennemførte lovændringer om suspension af domstolsgaranti af udlændinge i Danmark og af Regeringens lovforslag om udskydelse af retten til familiesammenføring og fratagelse af udlændinges genstande ved disses ankomst til Danmark.
  • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg har truffet afgørelse i en sag om journalistiske standarder i forbindelse med en fransk afgørelse, som fandt en fransk Tv-kanal skyldig i overtrædelse af samme. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol underkendte den franske domstols afgørelse og fandt at afgørelsen derved havde været uoverensstemmende med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 om ytringsfrihed, jævnfør Case of de Carolis and France Televisions v. France


ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

  • Article 19 beretter om reaktionerne på en engelsk afgørelse som underkender en del af en engelske terror-forebyggende lovgivning som værende i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 om ytringsfrihed.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *