Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 4

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • B 67 – Forslag til folketingsbeslutning om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • L 77 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det kun er via indsigt i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED), at banderegistrerede og deres eventuelle advokater kan få oplyst begrundelsen for en banderegistrering.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil orientere Folketinget om den aktuelle udvikling i FE-sagen i regi af Udenrigspolitisk Nævn eller en særlig briefing til Folketingets partier.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer ministeren agter at tage for at sikre offentligt ansatte mod at blive optaget på video og efterfølgende gjort til genstand for chikane på sociale medier.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår regeringen har taget stilling til indførelse af en egentlig groomingparagraf, jf. regeringen har nedsat udvalg, der skal se på området.

Beskæftigelsesministeriet:

 • B 13 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan der kan sikres en tættere inddragelse af den sundhedsfaglige rådgivning i sagsbehandlingen af borgere i afklaringsforløb.
 • B 13 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om regeringens vurdering af behovet for forenkling af lovgivningen på beskæftigelsesområdet.

Folketingets § 71-tilsyn:

 • 71-tilsynet alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om erfaringer fra udlandet, hvor praksis om bæltefikseringer er i overensstemmelse med EMRK.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU, Alm.del – Social og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke midlertidige løsninger der findes i de store og middelstore byer for udsatte borgere, efter flere banker har lukket for deres generelle adgang til at hæve kontanter i fysiske filialer.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen: ”Psykologer tjente millioner på anbringelsessager: Nu har de fået alvorlig kritik” i Jyllands-Posten den 27. december 2021.

Erhvervsministeriet:

 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er relevant for Erhvervsstyrelsen at allokere ressourcer med henblik på at undersøge omfanget af de administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Skatteministeriet:

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at man i Canada, i forbindelse med mediernes dækning af overgreb på den oprindelige befolkning i landet, op til flere gange har krænket pressefriheden, senest har canadisk politi anholdt og fængslet to journalister, der dokumenterede en voldelig politirazzia på Wet’suwet’en-nationens jord. (Reelt indholdsløst)
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at en af vores normalt tætte allierede laver det ene nye olie- og gasprojekt efter det andet med alvorlige konsekvenser, ikke bare for klimaet og miljøet, men også for de oprindelige folk, og har Danmark, efter ministerens vurdering, et ansvar for at sige fra overfor det, der sker i Canada.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det kan give mening at sende en kvinde tilbage til et konfliktområde, hvor hendes familie enten har mistet livet eller er blevet hentet til Danmark som kvoteflygtninge. (Reelt indholdsløst)

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • Hørringssvar og høringsnotat til lovforslag nr. 104 – Forslag til lov om ændring af barselsloven.
 • Betænkning til lovforslag nr. 76 – Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
 • Bilag 119: Henvendelse af 5/1-22 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet om foretræde vedrørende retssikkerhed på skatteområdet.
 • Bilag 103: Model for et samlet tilbud for mennesker med brug for behandling af både en psykisk lidelse og et misbrug (dobbeltdiagnosebehandling) og for omlægning af de særlige pladser i psykiatrien.
 • Bilag 106: Orientering om 3. opfølgning på lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.
 • Bilag 107: Evaluering af “Bedre koordination i indsatserne til børn med handicap og deres familier”.

 

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet:

Regeringen.dk:

Domstolene

Højesteret:

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Jura § Info:

Advokatsamfundet:

Danske advokater:

Vive:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Two judgments concerning care orders issued for children in Norway.
  • a violation of Article 8 (right to resect for private and family life) of the European Convention on Human Rights in respect of A.L. and Others v. Norway (application no. 45889/18), and no violation of Article 8 in respect of E.M. and Others v. Norway (application no. 53471/17).
 • M. and N. v. Italy (application no. 60083/19) – Adoption procedure initiated by the authorities in breach of the mother’s and her child’s right to respect for family life.
 • Mehmet Cifti and Suat İncedere v. Turkey (applications nos. 21266/19 and 21774/19) – Violation of the freedom of expression of two prisoners punished for singing anthems and reading out poems in prison.
 • Karuyev v. Russia (application no. 4161/13) –Conviction for spitting on portrait of President Putin breached the Convention.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *