Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 3

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • Åbent samråd med udenrigsministeren og udlændinge- og integrationsministeren om eventuelle menneskerettighedskrænkelser på grænsen mellem Polen og Belarus
  • Udvalg: Europaudvalget
  • Mødedato: 19-01-2022
  • Starttidspunkt: 14:00

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet

 • Om L 78 – Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v.
  • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre, at der kommer mere forskning på området [om børnesexdukker], således at det fremadrettet er muligt at træffe fagligt begrundede beslutninger på området.
  • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil bekræfte, at lovforslaget ikke hindrer adgangen til forskning eller behandling i de situationer, hvor sexdukker måtte indgå.
  • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan et forbud mod sexdukker vil mindske risikoen for seksuelle overgreb mod børn, og om ministeren vil sikre, at der følges op på, at forbuddet har den ønskede effekt (reelt indholdsløst, henviser til tidligere besvarelse).
  • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren mener, at det er muligt at overholde proportionalitetsprincippet, hvis der skal kunne idømmes udrejseforbud ved kortere straffe.
  • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan proportionalitetsprincippet overholdes ved idømmelse af et generelt udrejseforbud frem for, hvis udrejseforbuddet gjaldt et eller flere specifikke lande (reelt indholdsløs, henviser til tidligere besvarelse).
 • L 93 – Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.
  • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om der vil ske et fald i mængden af logget data som følge af lovforslaget.
  • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at logning ikke har systematisk karakter.
  • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om domstolenes adgang til samtlige oplysninger, hvis de skal vurdere en sag om logning.
  • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om der er en sandsynlighed for, at domstolene vil træffe forkerte afgørelser som følge af den manglende adgang til fuld oplysning i sager om logning (reelt indholdsløs, henviser til tidligere besvarelse).
  • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om enhver person, der udsættes for logning, har ret til at få dette oplyst ved henvendelse til teleselskabet.
  • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om enhver person, der udsættes for logning, vil kunne gennemføre en domstolsprøvelse.
  • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om henvendelsen af 3/12-21 fra Stephan Engberg, Priway ApS, om menneskerettigheder versus kriminalitetsbekæmpelse.

Social- og Ældreudvalget

 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor mange sager en forælder har mistet kontakten til sine børn på grund af lange sagsbehandlingstider i perioden fra 2018-2021.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Nyt fra retsudvalget

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ligebehandlingsnævnet

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2021

 • Skole stillede krav om, at kvindelig muslimsk praktikant gav hånd til alle personer uanset deres køn
  • Skole stillede som krav, at det var en betingelse for at den kvindelige lærerstuderende kunne fortsætte praktikforløbet, at hun ville tilsidesætte sin religiøse overbevisning ved at give hånd til alle personer uanset deres køn. Da den kvindelige lærerstuderende afviste dette, ophørte praktikforløbet med øjeblikkelig virkning.
  • Nævnet vurderede, at skolen ikke havde løftet bevisbyrden for, at det var nødvendigt at fastholde denne praksis over for den kvindelige lærerstuderende for at opnå formålet om at sikre ligebehandling.
 • Den kvindelige lærerstuderende fik derfor medhold i klagen, og blev tilkendt en godtgørelse, der skønsmæssigt blev fastsat til 25.000 kr.
 • Afslag på ansættelse var ikke forskelsbehandling på grund af race og/eller etnisk oprindelse
  • En mand, som er Senior Sales Engineer, klagede over forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse hos en virksomhed.
  • Nævnet vurderede, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at manden under jobsamtalen eller i forbindelse med afslaget på ansættelse blev udsat for forskelsbehandling på grund af sin race/og eller etniske oprindelse.
  • Manden fik derfor ikke medhold i klagen.

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Judgment Freitas Rangel v. Portugal – Famous journalist Freitas Rangel’s conviction for statements about associations of judges and prosecutors breached the European Convention
  • The European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights.
  • The case concerned the applicant’s conviction for statements made about the professional bodies for judges and for public prosecutors at a hearing of a parliamentary committee. In particular, he had linked the judiciary and the prosecution service to, among other things, interference in politics and widespread breaches of confidentiality. He had been convicted and had had to pay 56,000 euros in fines and damages in total.
  • The Court found in particular that the fine and the damages had been wholly disproportionate and had to have had a chilling effect on political discussion.

EU kommissionen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *