Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 4

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Høringer

 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær med forældre, der er dømt efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 i straffeloven).
  • Høringsfrist: 14-02-2020
  • Publiceringsdato: 16-01-2020
 • Høring over udkast til lovforslag om digital håndhævelse af miljøzoner.
  • Høringsfrist: 13-02-2020
  • Publiceringsdato: 16-01-2020

Lov- og beslutningsforslag

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • 71-udvalget:
 • § 71, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 26: Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvor mange børn og unge med autisme diagnose, der er anbragt uden samtykke fra 2017 til i dag.
 • § 71, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 27: Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvad den typiske årsag for anbringelse uden samtykke for børn og unge med autisme diagnose beror på.

Forsvarsudvalget:

 • FOU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 33: Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvilken gyldighed ministerens instruks har til forsvarschefen og styrelsesdirektørerne, samt om en overtrædelse af instruksen vil medføre ansættelsesmæssige konsekvenser.
 • FOU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 34: Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om proceduren for Rigsrevisionens indledning af undersøgelser på ministerområdet.
 • FOU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 36: Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål, om den tidligere forsvarsminister var orienteret om de kritisable forhold i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse m.m.
 • FOU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål 39: Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål, der omhandler whistleblowerordningen på Forsvarets og Forsvarsministeriets område, samt hvilke overvejelser ministeren måtte have om ordningens fremtidige indretning.

Retsudvalget:

 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 112: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om de undervisnings- og læringsmæssige konsekvenser af det nedlukkede sikrede undervisningsnet SK-nettet i Kriminalforsorgen m.m.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 193: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det giver forvaltningsretlige betænkeligheder, at en myndighed ændrer i relevante oplysninger som f.eks. anmeldelsestidspunktet i en given sag.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 209: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om nyuddannede politifolks kompetencer mht. at håndtere ofre for forbrydelser m.m.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 215: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, hvordan regeringen forholder sig til det menneskeretlige og strafferetlige proportionalitetsprincip i forhold til danske statsborgere, der befinder sig i al-Roj-lejren og al-Hol-lejren m.m.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 466: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvor mange af voldssagerne, der skyldes en gerningsmand med hhv. dansk eller udenlandsk oprindelse, opdelt på offerets egen herkomst.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 483: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om der fortsat er en enhed i SØIK, som er dedikeret til at efterforske krigsforbrydelser m.m.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 502: Justitsministeren har redegjort for, om hvad der afholder politiet fra at forsøge sig med at overdrage ikke-politimæssige opgaver til private aktører.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 520: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvorvidt regeringens nye tiltag til øget overvågning beror på en dokumentation og om ministeren i givet fald vil fremsende dette.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 524: Justitsministeren bedes præcisere definitionen på terrorrelateret indhold i forhold til forslag om forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret indhold på nettet.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 525: Justitsministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren forholder sig til at indføre en ret til en second opinion i sager, hvor Retslægerådet afgiver en udtalelse.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 532: Justitsministeren bedes oplyse om omfanget af aflyste retsmøder ved domstolene er steget i den seneste femårsperiode m.m.
 • REU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 559: Folketingets Ombudsmand bedes oplyse, om denne – i lighed med sin finske kollega – inden for sit mandat kan foretage en vurdering af den danske regerings handlemåde mht. hjemtagelse af børn af syrienskrigere.

Social- og Indenrigsudvalget:

 • SOU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 193: Social- og Indenrigsministeren bedes forholde sig til, om ministeren anser kropsvisitation af en ung på en sikret institution for en magtanvendelse, uanset at der bliver brugt magt eller ej m.m.
 • SOU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 197: Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål, om krav om driftsoverenskomster vil kunne skabe bedre rammer for fremtidens boformer og sikre højere kvalitet for voldsramte og hjemløse.
 • SOU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 206: Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvordan en patient eller en klient altid ved om en given psykolog er autoriseret.

Transportudvalget:

 • TRU, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål nr. 119: Transportministeren har besvaret et spørgsmål, om hvor mange straffesager, der verserer vedrørende flyselskabers overtrædelse af passagerforordningen m.m.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

K-news:

Jura § Info

Amnesty

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *