Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 37

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Torsdag den 13. september: Åbent samråd om, hvorvidt udsatte børn og unge, hvor der er foretaget en underretning, får den rigtige, rettidige og tilstrækkelige hjælp.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeren

 • Justitsministeren har besvaret spørgsmålet: Deler ministeren den opfattelse, at han i overensstemmelse med objektivitetsprincippet i retsplejelovens § 96, stk. 2, ikke bør instruere anklagemyndigheden eller rigsadvokaten i at rejse sager, hvor disse ikke forventer, at der vil ske domsfældelse?
 • Justitsministeren har besvaret spørgsmål: Mener ministeren, at det først og fremmest er regeringen og Justitsministeriet, der bør beslutte, hvilke sager og sagstyper der skal rejses ved anklagemyndigheden?
 • Justitsministeren har besvaret spørgsmålet: Er ministeren enig med juraprofessor emeritus Eva Smith, når hun siger, at rigsadvokaten med sine udtalelser i Politiken den 18. august 2018 har misforstået magtens tredeling?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samråd afholdt den 30/8-18 om offentlige ydelser til fremmedkrigere der er udrejst af Danmark.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange inden for de seneste tre år politiet har foretaget kontrolbesøg på skibe i danske havne med henblik på at undersøge, om arbejds- og opholdsreglerne i udlændingeloven bliver overholdt.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange inden for de seneste tre år politiet har modtaget anmeldelse fra andre myndigheder som f.eks. Søfartsstyrelsen om, at udlændingeloven bliver brudt på skibe i danske havne.
 • Justitsministeren har besvaret en række spørgsmål om Sveriges og Italiens samarbejde med Rumæniens fængselsvæsen foreløbigt, idet ministeren afventer oplysninger fra Sverige og Italien.

Undervisningsministeren

 • Undervisningsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil være behjælpelig med at indhente oplysninger fra Frankrig, så spørgeren kan blive gjort bekendt med, hvordan det franske forbud mod at bære markante religiøse symboler i skolesystemet præcist er indrettet.

Udenrigsministeren

 • Udenrigsministeren har besvaret spørgsmålet: Vil udenrigsministeren oprette en whistleblowerordning i Udenrigsministeriet, på samme vis som Justitsministeriet er i gang med det som følge af Tibetsagen?

Udlændinge- og integrationsministeren

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om hvornår de danske myndigheder kan kræve en egenbetalt DNA-test af en angivelig dansk statsborger.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om omfanget af kvinder i Danmark, der som Fatima i artiklen ”Fatima kan ikke blive muslimsk skilt fra den mand, der har slået hende i årtier”, Berlingske den 29. juli 2018, lever med fysisk og psykisk vold fra en mand, som retfærdiggør sine handlinger med en anden kulturbaggrund og religionen islam.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Fatima kan ikke blive muslimsk skilt fra den mand, der har slået hende i årtier”, Berlingske den 29. juli 2018.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sikre, at den fransk-algeriske rigmand, som agter at komme til Danmark og betale de såkaldte burkabøder, enten afvises ved grænsen eller tilbageholdes ved ankomsten til Danmark, da formålet med hans indrejse åbenlyst er at undergrave dansk lovgivning.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke udlændinge (udviste kriminelle udlændinge, personer med indrejseforbud som konsekvens af listen over hadprædikanter mv.), der er omfattet af opgørelsen og dermed omfattet af de omtalte indrejseforbud
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om organisationens forkyndere i det Muslimske Broderskab skal have indrejseforbud til Danmark.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Menneskerettighedsdomstolen: I sagen Fatih Tas v. Turkey er domstolen kommet frem til at Tyrkiet har krænket en borgers ret til ytringsfrihed efter EMRK art. 10.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *