Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 26

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE HØRINGER

Høringer

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven (Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v.)

 • Høringstype: Lovforslag
 • Myndighed: Skatteministeriet
 • Høringsfrist: 19-08-2022

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Udlændinge- og Integrationsudvalget

 • S 1043 – Udlændinge og Integrationsminister har besvaret et spørgsmål, om ministeren er enig i, at det er en dybt bekymrende, forkert og farlig fremstilling af en befolkningsgruppe, når muslimer i Danmark i stigende grad, herunder af politikere fra forskellige politiske partier, fremstilles som en trussel mod danske værdier og kultur, som det bemærkes i rapporten offentliggjort af Europarådets racismekommission (ECRI) den 9. juni 2022?

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad årsagen er til, at slægtsforskning ikke benyttes som redskab til at opklare forbrydelser i Danmark.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil kommentere artiklen “Politikere: Politiet skal lukke siderne”, Politiken, den 27. maj 2022 vedr. identitetstyveri og falske nøgenbilleder.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om sagsbehandlingstiden ved byretter, landsretter og Højesteret.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer der kan sikre, at Statsministeriets sagsbehandlingstider bringes i overensstemmelse med de frister, der er forudsat i offentlighedsloven.

Social- og Indenrigsudvalget

 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren vil sikre, at grønlandske børn der er anbragt i Danmark kan bevare forbindelsen til grønlandsk kultur og sprog f.eks. ved at sikre flere grønlandske plejefamilier i Danmark (henviser også til bilag).

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Skatteudvalget

 • SAU, Alm.del – 2021-22 – Bilag 250: Lovudkast: Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven (Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v.)

Social- og Indenrigsudvalget

 • SOU, Alm.del – Bilag 244: Oversendelse af undersøgelse fra retssikkerhedsenheden af sagsbehandlingstider på voksenhandicapområdet, fra social- og ældreministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Anklagemyndighedens vidensbase:

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Advokatsamfundet

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Judgment Rouillan v. France – Court finds violation of Article 10 on account of severity of Jean-Marc Rouillan’s prison sentence for radio remarks
  • The case concerned the sentencing of formerly a member of the terrorist group Action directe, to a term of 18 months’ imprisonment including a suspended portion of 10 months with probation, upon his conviction as an accessory to the offence of publicly defending acts of terrorism for remarks he had made on a radio show in 2016 and which had subsequently been published on a media website.
  • The Court took the view that the applicant’s conviction and sentencing as an accessory to the offence of defending acts of terrorism had amounted to an interference with his right to freedom of expression.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *