Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 24

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

HØRINGER OG NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Erhvervsministeriet

  • L 199 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. (Styrket mulighed for udelukkelse af virksomheder, krav om anvendelse af personer under oplæring, oprettelse af en enhed for pålidelighedsvurderinger, øget fleksibilitet for ordregivere i forbindelse med gennemførelse af udbud m.v.).

Justitsministeriet

  • L 182 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Effektivisering af straffesagskæden og nævnsprocessen m.v. i Ungdomskriminalitetsnævnet, øget adgang til videregivelse og optagelse af fotografier, forbedring af politiets muligheder for efterforskning m.v.).
  • L 195 – (som vedtaget): Forslag til lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Social- og Indenrigsudvalget

  • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren vil redegøre for retstillingen for forældre i anbringelsessager, der ønsker at gøre indsigelse mod rigtigheden af oplysninger, som indgår afgørelsesgrundlaget.
  • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, det er acceptabelt, at kommunerne ikke har den samme opfattelse af, hvad en afgørelse er, når dette defineres i forvaltningsloven.
  • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, det vil være mere praktisk og retssikkerhedsmæssigt betryggende, hvis man samler afgørelseskompetencen på handicapområdet til færre enheder end de i dag 98 kommuner.
  • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer agter ministeren at tage i lyset af kritikken i Folketingets Rigsrevisions beretning nr. 13/2021 om, at data om kommunernes forvaltning af handicapområdet er mangelfulde.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Justitsministeriet

  • L 182 – Om effektivisering af straffesagskæden og nævnsprocessen m.v. i Ungdomskriminalitetsnævnet og forbedring af politiets muligheder for efterforskning m.v. – Bilag 8: Betænkning afgivet 2/6-22

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Bolig- og indenrigsministeriet

Social- og ældreministeriet

Erhvervsministeriet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *