Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 26

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Logning

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan og i hvilket omfang der logges data i Tyskland, Østrig og Nederlandene i forhold til hvordan data logges i Danmark
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politi og PET altid indhenter en dommerkendelse inden der indhentes logget data fra teleselskaberne eller om det i nogle tilfælde sker via en standard skrivelse
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan de øvrige EU-lande har indrettet sig efter Tele2-dommen, f.eks. om logningen er ophørt
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er korrekt, at Tele2 og Telenor i Sverige indstillede deres logning efter Tele2-dommen blev afsagt
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang loggede data de seneste år er blevet anvendt til at opklare lovovertrædelser og i givet fald hvilken type lovovertrædelser der er tale om

PET

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har påbegyndt arbejdet med at sikre, at Rigsarkivet kan opbevare elektronisk data fra PET
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke data der reelt bliver slettet og hvilke data, der bliver flyttet til andre arkiver
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om PET har adgang til de arkiver, som logisk slettet data er blevet overført til
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke søgninger Tilsynet med Efterretningstjenesterne foretager i arkiverne med det logisk slettede materiale
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke dokumenter og sager PET så faktisk har set på

Tibetkommissionen

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren be- eller afkræfte, at Politiets Efterretningstjeneste yder økonomiske sponsorater til organisationer og tænketanke
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der ligger e-mails i et backupsystem, der er eller kan tænkes at være relevante for Tibetkommissionens arbejde, som kommissionen aldrig fik
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor ministeren ikke har besvaret spørgsmål fra P1-programmet til trods for gentagne henvendelser
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om Tibetkommissionen har modtaget nogen e-mails overhovedet fra ministeriets backupsystem

Bedrageri med sociale ydelser

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om omfanget af bedrageri med sociale ydelser oplyst på hhv. etnisk danske og indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der gøres for at bekæmpe bedrageri med sociale ydelser
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om omfanget af bedrageri med sociale ydelser i ghetto boligområder fordelt på hhv. etnisk danske og indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om kontrollen med bedrageri på sociale ydelser, hvor studerende børn får udeboende SU samtidig med, at forældrene fastholder den høje boligstøtte med hjemmeboende børn

Øvrige

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tydeliggøre de sidste afsnit i sit svar af 19. juni 2018 på spørgsmål nr. S 877, 2017-18, og dermed bekræfte, at det er regeringens hensigt med udspillet »Alle handlinger har konsekvenser«, at man i den stillede case fremadrettet vil have mulighed for fysisk at fjerne en ung, uanset om den unge gør modstand eller ej, i fald den unge bevidst chikanerer fællesskabet ved f.eks. at slukke fællesfjernsynet eller chikanerer under måltidet?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt personen på billedet i REU alm. del bilag 293 efter 1. august 2018 vil kunne straffes for overtrædelse af det netop vedtagne tildækningsforbud ved at opholde sig i det offentlige rum i Danmark
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil kommentere udtalelser fra professor Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet, om, at politiet anvender pasloven forkert i sagen om den dansk-tyrkiske statsborger SK?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan oversende de tal, der danner grundlag for Tv2’s artikel “439 bandemedlemmer sidder lige nu i fængsel”
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange bandemedlemmer der er registrerede
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder personer, der oplever at deres identitet bliver misbrugt på sociale medier, har for at få stoppet misbruget
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager (omfattende hvor mange personer) vedrørende familiesammenføring til herboende personer, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7, stk. 3 m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad Udlændingestyrelsens forventede sagsbehandlingstid er i sager vedrørende familiesammenføring til herboende personer, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7, stk. 3 m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konkrete produktivitetsmæssige udfordringer regeringen mener, at ramadanen udgør for de danske sygehuse
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af en opgørelse over hackerangreb i Danmark

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *