Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 25

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Torsdag d. 21. juni 2018, kl. 12

 • Åbent samråd om regeringens udspil ”Et Danmark uden parallelsamfund: Ingen ghettoer i 2030”

Torsdag d. 21. juni 2018, kl. 13

 • Åbent samråd om at ansatte i Økonomi- og Indenrigsministeriet instrueres i at tilrettelægge ministeriets arbejdet på en måde, så der ikke er adgang til aktindsigt i henhold til offentlighedsloven

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for risikovurderingen i forbindelse med etableringen af medicinsk cannabisproduktion i Danmark – herunder risikoen for overfald, røverier og indbrud som følge af produktionen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en oversigt over antallet af afgjorte og igangværende sager om menneskehandel i Danmark.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor mange tilfælde over de seneste fem år at mindreårige er blevet tilkendt en erstatning på mindre end 75.000 kr. som følge af at være offer for en forbrydelse.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens talepapir fra samrådet den 7/6-18 om Rigsadvokaten. (Oversendt, men vi kan ikke se det, for dokumentet er fortroligt)
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om der bliver taget særlige forholdsregler i behandlingen af uledsagede mindreårige flygtninge.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om der bliver taget særlige forholdsregler i behandlingen af uledsagede mindreårige flygtninge, bl.a. i forhold til politianmeldelse.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange kvinder der årligt er blevet afvist på landets krisecentre, hvis de er i substitutionsbehandling.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at der er behov for at se på kravene til det uddannelsesmæssige niveau og de socialpædagogiske kompetencer for personale på opholdssteder for anbragte børn og unge. Samtidig har ministeret besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at der fra kommunernes side er tilstrækkelig fokus på at sikre, at de ansatte på opholdssteder for anbragte børn og unge har faglige kompetencer, der passer til den opgave, de skal løse i forhold til den beboersammensætning, der er på opholdsstederne.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Menneskerettighedsdomstolen har afgjort, at Portugal krænkede art. 5 om retten til personlig frihed ved at varetægtsfængsle en pædofilimistænkt.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *