Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 20

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

NYE LOVFORSLAG

 • L 222 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL (Bemærk at hovedparten af nedenstående spørgsmål er bortfalden pga. valg)

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • L 187 – Børne- og Socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere henvendelsen af 25/4-19 fra Rådet for Socialt Udsatte
 • L 222 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål kommentarer til henvendelsen af 1/5-19 fra Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier (GRAKOM) om, at fritstående nyhedsmedier er omfattet af nulmomsen.
 • L 222 – Skatteministeren og Kulturministeren har besvaret et spørgsmål om talepapir fra samrådet den 6/5-19.
 • L 222 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om en redegørelse fra Skatteforvaltningen om, hvilke ”nødvendige oplysninger” det er nødvendigt for Skatteforvaltningen at være i besiddelse af med henblik på at kunne vurdere, om et medie opfylder kriterierne for at være omfattet af nulmoms. (Henviser til besvarelsen af L 222 spg. 5)
 • L 222 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om konsekvenser i forhold til resultatet af den igangværende undersøgelse og/eller EU’s vurdering af loven.
 • L 222 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 6/5-19 fra KPMG Acor Tax om afsluttende bemærkninger til lovforslaget. (Henviser til besvarelsen af L 222 spg. 29)
 • 71, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at nedbringe sagsbehandlingstiden i sager om afgørelse af spørgsmål om ophævelse af en anbringelsesdom eller et farlighedsdekret. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • 71, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke kompetencer Retslægerådet råder over i forhold til behandling af sager vedrørende tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse i psykiatrien. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • 71, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren vil gøre ved det fortsatte problem med at bistandsværger ikke får besked, når deres patient indlægges på en psykiatrisk afdeling. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at indhente oplysninger med erfaringer og overvejelser fra sammenlignelige lande, der har indført mulighed for administrative blokeringer af hjemmesider. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad der skal til, for at politiet kan finde frem til den pædofile bruger af Snapchat. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er i overensstemmelse med gældende regler og praksisser og hensynet til ytringsfriheden, når en kommunaldirektør beordrer et opslag, som opfordrer forældre og andre til at deltage i en demonstration for indførelse af nationale minimumsnormeringer, fjernet fra alle kommunens daginstitutioner. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er i overensstemmelse med gældende regler og praksisser og hensynet til ytringsfriheden, når Furesø Kommune forbyder opslag for en bred demonstration for nationale minimumsnormeringer i alle kommunens institutioner. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Video viser flag-aktivister blive smidt væk fra Zoo: »Det er noget politisk«” fra berlingske.dk den 11. april 2019. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om demonstrationen – før demonstranterne blev flyttet – foregik på privat eller offentlig grund. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om demonstrationen var lovligt anmeldt til relevante myndighed. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken foranstaltninger Københavns Politi havde besluttet at gennemføre, jf. artiklen ”Video viser flag-aktivister blive smidt væk fra Zoo: »Det er noget politisk«” fra berlingske.dk den 11. april 2019. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvor og hvor mange gange Rasmus Paludan har fået forbud mod at demonstrere, og vil ministeren oplyse begrundelserne for hvert enkelt forbud samt oplyse om der er politikredse, som konsekvent forbyder Rasmus Paludan at demonstrere bestemte steder. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at det er hensigtsmæssigt, at politiet gang på gang aflyser demonstrationer i københavnsområdet, pga. frygt for hvordan utilpassede muslimer vil reagere – der henvises til at Rasmus Paludan har fået forbud mod at demonstrere flere steder i landet. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er meningsfuldt at tale om “forsamlingsfrihed” i tilfælde, hvor det reelt kun er ét menneske, der samles. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)
 • REU, alm. del – Justitsministeren har besvaret er spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelsen, jf. REU alm. del – bilag 316, herunder redegøre for om det er almindeligt at den racismedømte forsat kan demonstrere og chikanere sit offer, som det er sket her efter Paludans domsfældelse. (Med henvisning til Folketingsvalget afstår ministeren fra at svare)

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand 

PET

K-news:

Amnesty

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Article 19

Human Rights Watch

Amnesty

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Højesteret

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *